Znaki nakazu BHP – charakterystyczne cechy i możliwości wykorzystania 

Znaki nakazu BHP należą do znaków informacyjnych i stosowane są we wszystkich obiektach przemysłowych. Wskazują na zachowania pożądane, jakie należy wykonać w danym obszarze. Jak rozpoznać znaki nakazu BHP i o czym mogą informować?
znaki nakazu bhp

Obiekty przemysłowe i place budowy to miejsca, w których występuje szereg czynników mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Znaki nakazu BHP mają na celu wymuszenie na pracownikach i gościach zachowań, które poprawią bezpieczeństwo wewnątrz obiektu. Stosowane są w miejscach widocznych i w prosty sposób informują o wymaganym zachowaniu. Sprawdź, jak je rozpoznać!

Obiekty przemysłowe i place budowy to miejsca, w których występuje szereg czynników mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Znaki nakazu BHP mają na celu wymuszenie na pracownikach i gościach zachowań, które poprawią bezpieczeństwo wewnątrz obiektu. Stosowane są w miejscach widocznych i w prosty sposób informują o wymaganym zachowaniu. Sprawdź, jak je rozpoznać!

Znaki nakazu BHP – po czym je rozpoznać?

Znaki informacyjne są charakterystycznymi elementami infrastruktury dla obiektów przemysłowych. Sporą grupę wśród nich stanowią znaki nakazu BHP, których zadaniem jest informowanie i przypomnienie o zachowaniu pożądanym, które ma poprawić bezpieczeństwo. Nie informują o samym rodzaju zagrożenia, a jedynie o sposobie zabezpieczenia się przed nim. Znaki mogą informować też o zachowaniach, które przyniosą komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu. 

Jak wyglądają znaki nakazu BHP?

Wygląd tych znaków informacyjnych jest zbieżny ze znakami o podobnym charakterze stosowanymi w ruchu drogowym. Znaki nakazu BHP są okrągłe i mają niebieskie wypełnienie. Informacja o sposobie zabezpieczenia się podawana jest za pomocą piktogramu, czyli sugestywnego rysunku. Ma on kolor biały i umieszczany jest w centralnej części znaku. 

Co pozwala uniknąć wątpliwości?

W wielu przypadkach sam znak jest dodatkowo opisany, co nie pozostawia wątpliwości, jakie zachowanie jest nakazane. Tu stosowana jest taka sama kompozycja kolorystyczna, a zatem białe litery na niebieskim tle. Najważniejsze jest to, żeby znaki nakazu BHP przekazywały informację w najprostszy możliwy sposób

Zobacz także:  Znaki ostrzegawcze BHP – norma PN-EN ISO 7010. Przykładowe piktogramy i znaki BHP z opisem

Czego dotyczą znaki nakazu BHP?

Takie znaki mają szerokie zastosowanie, a informacje przekazywane za ich pośrednictwem są różnorodne. Do najpopularniejszych znaków należą te informujące o konieczności założenia odzieży ochronnej. Wiele z nich przypomina o określonych czynnościach, którymi są np.:

  • mycie dłoni;
  • czytanie instrukcji;
  • uruchamianie maszyn tylko z zamkniętymi zasłonami. 

Część znaków ma za zadanie jedynie zwrócić uwagę na zagrożenie, które opisane jest poniżej, dlatego widnieje na nich wykrzyknik. 

Znaki nakazu BHP – w jakich miejscach je zastosować?

Chociaż znaki nakazu BHP kojarzone są głównie z zakładami przemysłowymi, stosowane są nie tylko w obrębie takich obiektów. Często można spotkać je także w przestrzeni miejskiej, na obiektach handlowych czy w pobliżu rozmaitych konstrukcji inżynierskich. Są na tyle charakterystyczne i sugestywne, że w każdym z tych miejsc spełniają swoje zadanie. 

Znaki nakazu BHP nie mogą jednak być umieszczane w przypadkowych miejscach. Przede wszystkim konieczna jest konsultacja z odpowiednim inspektorem BHP, który wskaże zagrożenia i sposoby na ich neutralizowanie. Warto montować znaki w miejscach widocznych i na wysokości wzroku, najlepiej bezpośrednio przed wejściem do obiektu.

Wiesz już, jaką rolę odgrywają opisane znaki BHP. Dobrze będzie, jeśli znajdą się pojedynczo lub w kilku sztukach informujących o najważniejszych zachowaniach. Zbyt wiele znaków w jednym miejscu prowadzi do chaosu informacyjnego.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
znaki zakazu bhp

Znaki zakazu BHP – charakterystyczne cechy i rozmieszczenie 

Następny artykuł
czynniki niebezpieczenie

Czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy

Zobacz też