Znaki zakazu BHP – charakterystyczne cechy i rozmieszczenie 

Znaki zakazu BHP to znaki bezpieczeństwa, które informują o zachowaniu zabronionym w danym miejscu. Mają charakterystyczny wygląd, a także sugestywne piktogramy. Przedstawiamy charakterystykę i standardową lokalizację znaków zakazu BHP.
znaki zakazu bhp

Bezpieczeństwo pracy zwiększa się, jeśli wszyscy pracownicy i użytkownicy obiektów wiedzą, jakich zachowań mają unikać. Warto także dodatkowo oznakować miejsca, wymagające szczególnej uwagi. Pomogą w tym znaki zakazu BHP, czyli najważniejsza kategoria znaków informacyjnych. Jak wyglądają? Sprawdź!

Znaki zakazu BHP – charakterystyka 

Zakłady przemysłowe i niektóre obiekty infrastruktury to miejsca uznawane za bardziej niebezpieczne od pozostałych. Z różnych przyczyn niebezpieczeństwo może spowodować wykonywanie w ich pobliżu czynności powszechnie uznawanych za dopuszczalne. 

Znaki zakazu BHP to akcesoria informacyjne, które umieszcza się właśnie w takich newralgicznych miejscach. Mają one zwrócić uwagę pracowników i wszystkich innych osób przebywających w pobliżu na zachowania zabronione. Wskazują one, że wykonywanie danej czynności może spowodować zagrożenie dla osoby dopuszczającej się jej, a także dla otoczenia. 

Jak rozpoznać znaki zakazu BHP?

Nawet osoby niemające przeszkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z łatwością rozpoznają znaki zakazu BHP. Charakteryzują się one okrągłym kształtem i czerwoną kolorystyką, czyli są podobne do znaków zakazu znanych z przepisów ruchu drogowego. Na białym tle umieszcza się czarny piktogram oznaczający konkretne zachowanie. Cały znak jest otoczony okrągła czerwoną ramką z poprzeczną pogrubioną osią średnicy, jako przekreśleniem. 

Jak jeszcze sygnalizowane jest zagrożenie?

Piktogram jest symbolicznym przedstawieniem czynności, jakiej nie wolno wykonywać w danym miejscu. Tu symbole są na tyle sugestywne, że natychmiast można rozszyfrować rodzaj zagrożenia. W wielu przypadkach dodatkowo pod znakiem zakazu BHP i piktogramem znajduje się tabliczka informacyjna z precyzyjnym wyjaśnieniem zagrożenia. Dokładne wytyczne dotyczące znaków zakazu BHP znajdują się w europejskiej normie PN-EN ISO 7010.

Zobacz także:  Znaki ewakuacyjne. Jak należy je rozmieścić, by zadbać o pracowników w budynku gospodarczym?

Gdzie należy umieszczać znaki zakazu BHP?

W powszechnej opinii znaki zakazu BHP to elementy, które stosuje się w obrębie obiektów przemysłowych. Rzeczywiście, te informacje w przeważającej większości informują o zachowaniach niepożądanych w obrębie tych obiektów, ponieważ to w nich jest najwięcej miejsc z potencjalnymi zagrożeniami. Jednak podobne oznaczenia znajdują się również w obiektach użytkowanych na co dzień. Umieszczane są w budynkach mieszkalnych, obiektach handlowych, a także w pobliżu obiektów infrastruktury o szczególnym znaczeniu. 

Czy znaków powinno być dużo?

Niezależnie od charakterystyki obiektu wszystkie znaki zakazu BHP należy umieszczać w miejscach widocznych. Powinny znaleźć się w takiej lokalizacji, żeby żadna osoba nie przeoczyła ich i wiedziała o zagrożeniu. Warto też ograniczyć liczbę wiszących oznaczeń do niezbędnego minimum, co pozwoli uniknąć niejasności przekazu. 

Jakie znaki zakazu BHP wybrać?

Wybór konkretnych znaków zakazu BHP powinien być poprzedzony badaniami zagrożenia przeprowadzonymi przez niezależnych ekspertów. Ci sami specjaliści, którzy wykonują badania środowiskowe stanowiska pracy, mają też za zadanie wychwycenie zagrożeń i wskazanie sposobu na ich znakowanie. Warto dodać, że odpowiednie znaki powinny być wykonane w zgodzie z założeniami wspomnianej normy, co pozwoli uniknąć kłopotów w razie nieszczęśliwego wypadku. 

Znaki zakazu BHP to środek przeznaczony do przekazywania informacji i ograniczenia zachowań niepożądanych. Pamiętaj, że choć są ważne, stanowią jedynie znakowe ostrzeżenie przed zagrożeniem i warto podejmować przede wszystkim działania zwiększające bezpieczeństwo.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
skład zespołu powypadkowego

Skład zespołu powypadkowego – jakie ma obowiązki?

Następny artykuł
znaki nakazu bhp

Znaki nakazu BHP – charakterystyczne cechy i możliwości wykorzystania 

Zobacz też