Skład zespołu powypadkowego – jakie ma obowiązki?

Skład zespołu powypadkowego powoływany jest zawsze po potwierdzeniu informacji o wypadku przy pracy. Musi się w nim znaleźć przedstawiciel pracodawcy i strony społecznej. Kiedy powołuje się taki zespół i kto może do niego należeć? Sprawdź!
skład zespołu powypadkowego

Wypadek w pracy musi być udokumentowany, a jego przebieg wyjaśniony przez specjalistów. Właśnie zespół powypadkowy ma za zadanie rozwianie wszystkich wątpliwości. W skład zespołu powypadkowego wchodzą zawsze dwie osoby, których funkcje w przedsiębiorstwie są określone przepisami. Dowiedz się więcej!

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z praktycznyekspert.pl

Kiedy ustalany jest skład zespołu powypadkowego i jakie ma zadania?

Choć liczba wypadków przy pracy sukcesywnie maleje, nadal nie sposób wyeliminować wszystkich takich przypadków. Zawsze po wystąpieniu zdarzenia uruchamiane są mechanizmy, które mają na celu ocenę przyczyny i jej wyeliminowanie w przyszłości. Jednym z działań jest powołanie i ustalenie składu zespołu powypadkowego. To do niego będzie należała ocena sytuacji. 

Zadania zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy powoływany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu wypadku przy pracy. Jego praca rozpoczyna się od oględzin miejsca wypadku, oceny sytuacji i jakości maszyn oraz od zebrania dowodów. Zespół sporządza też odpowiedni raport, w którym wysnuwa wnioski i proponuje rozwiązania mające na celu zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłości. 

Kto może wejść w skład zespołu powypadkowego?

Przepisy wskazują, że w skład zespołu powypadkowego powinny wejść dwie osoby: 

  • jedna od strony pracodawcy;
  • druga ze strony społecznej. 

Od strony pracodawcy powinien to być specjalista z dziedziny BHP, a zatem dowolny pracownik służby BHP. Można też powołać pracownika zewnętrznego, który współpracuje z firmą właśnie w zakresie szkoleń związanych z bezpieczeństwem pracy. 

Czy druga osoba musi być społecznym inspektorem pracy?

Drugą stronę reprezentuje SIP-owiec, czyli społeczny inspektor pracy. Jeśli takiego stanowiska nie ma, wówczas może to być dowolny inny przedstawiciel załogi, najlepiej z doświadczeniem. Jedynym warunkiem jest to, że pracownik powinien mieć aktualne kursy BHP. W sytuacji, kiedy właściciel firmy zatrudnia tylko jednego pracownika i to on ulegnie wypadkowi, w skład zespołu powypadkowego powinien wejść zewnętrzny inspektor BHP.

Zobacz także:  Czego dotyczy art. 226 KP? Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie oceny ryzyka zawodowego?

Skład zespołu powypadkowego a dodatkowe osoby

Skład musi składać się z dwóch osób, jednak nie oznacza to, że zespół nie może współpracować nikim innym. Konieczne jest między innymi zdobycie opinii lekarskiej o stanie zdrowia poszkodowanego, zatem potrzeba współpracy z lekarzem. Przy analizie skomplikowanych sytuacji lub wyciąganiu wniosków można skorzystać też z opinii niezależnych ekspertów. 
Po każdym wypadku do składu zespołu powypadkowego powinno się powoływać doświadczone i kompetentne osoby. Pozwoli to wyjaśnić okoliczności i poprawić bezpieczeństwo na danym stanowisku pracy.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
umowa zlecenie a szkolenie

Umowa zlecenie a szkolenie BHP – kto zapłaci za kurs i czy jest konieczny?

Następny artykuł
znaki zakazu bhp

Znaki zakazu BHP – charakterystyczne cechy i rozmieszczenie 

Zobacz też