Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Przepisy BHP

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Gdy firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników, jest to obowiązek, w innej sytuacji – dobra wola pracodawcy. Sprawdź, jak działa służba BHP i kto może do niej należeć.
kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę bhp

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Obowiązek dotyczy zakładów pracy zatrudniających powyżej 100 osób. W przypadku mniejszej liczby pracowników, utworzenie służby BHP to dobrowolna inicjatywa pracodawcy. Niepowołanie służby bezpieczeństwa nie grozi żadnymi sankcjami, jednak inspektor pracy ma prawo nakazać usunięcie ewentualnego naruszenia zasad BHP w określonym terminie.

Służba bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez przestrzeganie zasad BHP. Szczegółowe regulacje dotyczące kwestii BHP, a w tym obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, zawiera Kodeks pracy. Ustawa (art. 237) wskazuje na konieczność powołania służby BHP i wymienia okoliczności, w których pracodawca sam może wykonywać zadania tej służby.

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Obowiązek powstaje, gdy pracodawca zatrudnia powyżej 100 osób. Może to być jedno- lub wieloosobowa komórka albo pracownik z zewnątrz zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Gdy w zakładzie jest zatrudnionych od 100 do 600 pracowników, w skład służby BHP powinien wchodzić minimum jeden wykwalifikowany pracownik służby (pełen wymiar pracy) na każde 600 osób.

Powołanie służby BHP bądź zwiększenie liczby jej członków może nakazać także inspektor pracy. Niezależnie od liczby zatrudnionych osób, w drodze decyzji administracyjnej, jeśli w zakładzie pracy stwierdzono zagrożenia zawodowe.

Służba BHP a obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Służba BHP pełni funkcję doradczą i kontrolną. To wyspecjalizowana komórka, która organizuje działalność profilaktyczną, zapobiegając zagrożeniom zawodowym i dbając o lepsze warunki pracy w zakładzie. Zadania służby BHP w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to m.in.:

  • kontrola stanu BHP;
  • występowanie o usunięcie zagrożeń wypadkowych;
  • odsunięcie od pracy pracownika stwarzającego zagrożenie życia lub zdrowia.

Innym organem doradczym i opiniodawczym jest komisja BHP – kiedy należy ją powołać? Gdy pracodawca zatrudnia powyżej 250 pracowników.

Zobacz także:  Czy pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze?

Pracownika służby BHP powinien powołać pracodawca. Może to być osoba zatrudniona w zakładzie przy innej pracy, pracownik firmy zewnętrznej lub sam pracodawca. Powierzenie zadań służby bezpieczeństwa pracownikowi odbywa się poprzez akt nawiązujący stosunek pracy, czyli umowę o pracę, umowę zmieniającą treść stosunku pracy bądź wypowiedzenie zmieniające.

Pracodawca może pełnić zadania służby BHP, gdy ma odpowiednie kwalifikacje, a jednocześnie:

  • zatrudnia do 10 pracowników;
  • zatrudnia do 20 pracowników, a prowadzona działalność ma kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia.

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP?

Służba BHP to komórka mająca na celu kontrolowanie przestrzegania przepisów BHP i doradzanie w kwestii wdrażania rozwiązań mogących zwiększać bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracodawca jest zobowiązany powołać pracowników tej służby, jeśli zatrudnia w zakładzie pracy powyżej 100 osób. Od 100 do 600 pracowników może to być jedna osoba, w przypadku większej ilości pracowników wymagane jest, aby w skład służby bezpieczeństwa wchodziła co najmniej jedna osoba na każde 600 zatrudnionych.

Co ważne, służba bezpieczeństwa może zostać powołana nawet wtedy, gdy zakład pracy zatrudnia mniej niż 100 osób. Taką decyzję ma prawo podjąć pracodawca lub inspektor pracy.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
pracodawca ktory nie przestrzega przepisów bhp podlega karze

Czy pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze?

Następny artykuł
biuro loftowe w centrum Warszawy

Czy okna muszą być otwierane w biurze zgodnie z BHP?

Zobacz też