Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów? Szkolenie BHP wstępne i okresowe

Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów? Kurs BHP zajmuje co najmniej 5 godzin lekcyjnych: 3 godziny szkolenia ogólnego oraz 2 godziny szkolenia stanowiskowego. Sprawdź, zasady przeprowadzania kursu BHP.
ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów

Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów? Minimum 5 godzin lekcyjnych, jeśli praktyka dotyczy stanowiska administracyjno-biurowego. Obowiązek zorganizowania kursu leży po stronie pracodawcy, a samo szkolenie pracownika wliczane jest do czasu pracy. W trakcie szkolenia stacjonarnego lub online praktykant poznaje ryzyko zawodowe i zasady bezpiecznego wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne i okresowe a obowiązki pracownika i pracodawcy

Obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP wynika bezpośrednio z kodeksu pracy (art 304 § 1 i § 2). Przeszkolenie pracownika na danym stanowisku dotyczy zarówno praktykantów szkół zawodowych, jak i studentów oraz absolwentów.

Zasady przeprowadzania szkoleń reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim krótki czas trwania praktyk umożliwia odbycie jedynie szkolenia wstępnego, na które składa się:

  • instruktaż ogólny;
  • instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie BHP – ile trwa? Kurs w zakresie BHP dla pracowników i praktykantów podzielony jest na dwie części. Każda z nich zajmuje kilka godzin lekcyjnych. W przypadku części ogólnej są to co najmniej 3 godziny lekcyjne, a w przypadku instruktażu stanowiskowego minimum 8 godzin lekcyjnych. Dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Pracownikom administarcyjno-biurowym pracodawca może skrócić instruktaż stanowiskowy do 2 godzin lekcyjnych.

Na czym polega instruktaż ogólny i stanowiskowy?

Instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy powinny odbywać się w godzinach pracy. Udział w kursie BHP dla praktykantów jest obowiązkowy – nie ma znaczenia ani rodzaj zawartej umowy, ani czas pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami zostaje on odnotowany w aktach osobowych.

Szkolenie wstępne ogólne prowadzi pracownik służby BHP. W czasie kursu praktykant może uzyskać, zaktualizować i uzupełnić informacje oraz umiejętności związane z wykonywaniem pracy i zachowaniem się w zakładzie pracy w zgodzie z obowiązującymi zasadami BHP.

Zobacz także:  Szkolenia BHP dla pracodawców – jak wyglądają, kto je przeprowadza? Najważniejsze informacje

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy przeprowadza pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba. W trakcie szkolenia praktykant ma możliwość zapoznać się z zagrożeniami na stanowisku pracy oraz zasadami pozwalającymi na bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Zostają mu przedstawione zasady bezpieczeństwa oraz regulamin zakładu pracy.

Szkolenie BHP dla praktykantów w zależności od stanowiska pracy zachowuje ważność przez:

  • 3 lata dla kadry robotniczej;
  • 5 lat dla pracowników inżynieryjno-technicznych;
  • 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych.

Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów, czyli szkolenie BHP wstępne i szkolenie okresowe BHP

Zgodnie z prawem praktykant nie jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Mimo to w zależności od stanowiska, na jakim odbywa się praktyka zawodowa, pracodawca jest zobowiązany stosować się do zasad BHP. Wśród nich jest konieczność zapewnienia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostępne są dwa rodzaje kursu: stacjonarny i online.

Instruktaż ogólny trwa minimum 3 godziny lekcyjne, a stanowiskowy nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych. Czas trwania instruktażu w celu przyuczenia pracownika wliczany jest do czasu pracy. Zarówno instruktaż ogólny, jak i stanowiskowy mogą odbywać się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
znaki ostrzegawcze bhp

Znaki ostrzegawcze BHP – norma PN-EN ISO 7010. Przykładowe piktogramy i znaki BHP z opisem

Następny artykuł
ile godzin można spędzać przed komputerem bhp

Ile godzin można spędzać przed komputerem – BHP a praca przy komputerze

Zobacz też