Ile godzin można spędzać przed komputerem – BHP a praca przy komputerze

Ile godzin można spędzać przed komputerem? BHP wymaga, aby po każdej godzinie pracy pracownik miał prawo do przerwy lub zmiany pracy na mniej obciążającą wzrok. Sprawdź, jak powinna wyglądać praca przy komputerze.
ile godzin można spędzać przed komputerem bhp

Ile godzin można spędzać przed komputerem? BHP obowiązuje niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien respektować przepisy BHP, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania pracy. Regulacjom podlega także praca przy komputerze, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie pracownika.

Praca przy komputerze – obowiązki pracodawcy i pracownika

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego środowiska pracy to obowiązek wynikający bezpośrednio z prawa pracy. Na mocy obowiązujących przepisów pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania regulacji, które zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (z dnia 1 grudnia 1998 r.).

Na mocy przepisów każdy pracownik (w tym praktykanci i stażyści) użytkujący w pracy monitor ekranowy przez minimum połowę dobowego wymiaru pracy (4 godziny dziennie) może domagać się spełnienia obowiązków wskazanych w rozporządzeniu.

Wymagania BHP – czas pracy, ustawienie monitora, okulary korygujące

Ile godzin można spędzać przed komputerem? BHP wymaga, aby pracodawca umożliwił pracownikowi przerwy w pracy przy komputerze. Po każdej godzinie pracy konieczna jest zmiana rodzaju pracy (zmieniona pozycja ciała, mniejsze obciążenie dla wzroku) lub co najmniej 5-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. W razie potrzeby pracodawca powinien też zapewnić okulary korygujące – na podstawie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

Dodatkowo wymagana jest ergonomia pracy przy komputerze. Dotyczy to przede wszystkim kwestii stanowiska pracy:

  • monitora ekranowego (ekran monitora z warstwą antyodbiciową, stabilny obraz);
  • klawiatury (ustawiona minimum 10 cm od brzegu biurka, kontrastowe i czytelne znaki);
  • fotela biurowego (wyprofilowany tak, aby umożliwiać zachowanie naturalnego wygięcia kręgosłupa, podstawa minimum 5-podporowa, regulacja wysokości oparcia).
Zobacz także:  Czas pracy, liczba godzin według prawa pracy. Normy, systemy, wymiary czasu pracy w Kodeksie pracy

Ile godzin można spędzać przed komputerem (BHP), czyli jak powinno wyglądać stanowisko pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie warunków pracy zgodnych z aktualnymi przepisami BHP. Dotyczy to nie tylko pracowników fizycznych, ale również osób pracujących przy komputerze.

Pracownik zatrudniony na stanowisku z monitorem ekranowym ma prawo do 5 minut przerwy po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze (§ 7). Pracodawca powinien też zapewnić dostęp do profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów

Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów? Szkolenie BHP wstępne i okresowe

Następny artykuł
szkolenie bhp co ile lat

Szkolenie BHP – co ile lat? Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Zobacz też