Szkolenie BHP – ile trwa szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Szkolenie BHP – ile trwa? Czas trwania szkolenia BHP zależy od jego rodzaju oraz stanowiska. Kurs powinien odbywać się w godzinach pracy. Sprawdź, ile trwa szkolenie wstępne, a ile okresowe w zależności od stanowiska pracy.
szkolenie bhp ile trwa

Szkolenie BHP – ile trwa? Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Aby było to możliwe, każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy, a potem w określonych odstępach czasu powinien odbyć kurs BHP. Składa się na niego instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy wliczane do czasu pracy.

Kto powinien odbyć szkolenie BHP?

Szkolenie BHP to obowiązkowy kurs w zakresie BHP pozwalający zapoznać się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest wymagany, aby możliwe było dopuszczenie pracownika do pracy. Przed kursem BHP pracownik nie może wykonywać obowiązków zawodowych.

Za organizację kursu odpowiada zakład pracy, związane z nim koszty także ponosi pracodawca. Szkolenie BHP powinni odbyć:

  • nowo zatrudnieni pracownicy, stażyści i praktykanci;
  • pracownicy, których szkolenie traci ważność.

Szkolenie wstępne i szkolenie okresowe BHP

Szkolenie BHP to przeszkolenie pracowników ogólne i stanowiskowe, a w tym szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i przepisów przeciwpożarowych. Instruktaż ogólny obejmuje przepisy BHP stosowane do całego zakładu pracy, natomiast instruktaż stanowiskowy ma uczyć, w jaki sposób pracownik powinien bezpiecznie wykonywać powierzone mu obowiązki.

Szkolenie wstępne BHP dotyczy pracowników nowozatrudnionych. W przypadku pracowników zatrudnionych w firmie szkolenie okresowe należy przeprowadzić po roku od dnia zatrudnienia (pracownicy administracyjno-biurowi, inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby BHP itd.). Dla osób na stanowiskach kierowniczych termin wynosi pół roku.

Ile trwa instruktaż ogólny, a ile instruktaż stanowiskowy? Standardowo pełne szkolenie BHP powinno trwać co najmniej 11h lekcyjnych. Przyjmuje się, że instruktaż ogólny to minimum 3h lekcyjne, a instruktaż stanowiskowy 8h lekcyjnych (2h lekcyjne dla pracowników administracyjno-biurowych).

Ile trwa szkolenie BHP dla praktykantów? Szkolenie ogólne powinni odbyć również uczniowie szkół zawodowych. Czas jego trwania zależy od stanowiska pracy, jednak długość wstępnego szkolenia BHP zazwyczaj wynosi minimum 8h lekcyjnych.

Zobacz także:  Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – jakie są? O czym powinien wiedzieć pracownik?

Szkolenie okresowe trwa kolejno:

  • 8 godzin lekcyjnych (pracownicy administracyjno-biurowi; osoby na stanowiskach robotniczych, inne stanowiska pracy, np. narażone na czynniki uciążliwe lub niebezpieczne);
  • 16 godzin lekcyjnych (pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby na stanowiskach kierowniczych);
  • 32 godziny lekcyjne (pracownicy służby BHP).

Szkolenie BHP – ile trwa?

Szkolenie BHP, którego koszty pokrywa pracodawca, odbywa się w godzinach pracy. Musi on zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki do wykonywania obowiązków zawodowych, dlatego powinni odbyć kurs przed dopuszczeniem do pracy i okresowo, gdy ważność poprzedniego szkolenia dobiega końca.

Zgodnie z przepisami kurs BHP trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych. Jeśli zatrudniona osoba pracuje na stanowisku administracyjno-biurowym, pracodawca może skrócić ten czas do 5 godzin lekcyjnych (3h instruktażu ogólnego i 2h stanowiskowego).

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
ile czasu trwa odbiór mieszkania od dewelopera

Ile czasu trwa odbiór mieszkania od dewelopera?

Następny artykuł
jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Zobacz też