Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat trzeba odbyć szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat? Zagrożenia na stanowisku pracy powodują, że nauczyciele powinni odbywać szkolenia BHP co 5 lat. Dotyczy to osób, które “pracują przy tablicy”, a więc odpowiadają za swoich uczniów. Sprawdź, na czym polega szkolenie BHP dla nauczycieli.
szkolenie bhp nauczycieli co ile lat

Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat? 5 lat – tyle wynosi czas, po którym nauczyciel powinien odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to pracowników oświaty, którzy są narażeni na zagrożenia związane z ponoszeniem odpowiedzialności za uczniów. Jest to nie tylko stres, ale także narażenie głosu i słuchu oraz wypalenie zawodowe.

Prezentujemy Państwu treść opracowaną z udziałem callcenter-praca.pl

Szkolenie pracowników oświaty a charakter pracy

Szkolenie w zakresie BHP metodą samokształcenia kierowanego dotyczy zarówno pracowników oświatowych (księgowość, administracja, zaopatrzenie), jak i nauczycieli. Częstotliwość przeprowadzania szkolenia zależy od warunków pracy.

Szkolenie wstępne dotyczy pracowników rozpoczynających pracę w konkretnej placówce (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy). Wskazaniem do powtórzenia tego szkolenia są znaczące zmiany na stanowisku pracy. Pierwsze szkolenie okresowe należy wykonać w ciągu roku od momentu rozpoczęcia pracy. W przypadku stanowisk kierowniczych jest to maksymalnie pół roku.

Szkolenie BHP – co ile lat? Według przepisów BHP wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela może narazić na wiele zagrożeń (czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia). Z tego powodu szkolenie dla nauczycieli należy przeprowadzać co 5 lat. Szkolenie dla pracowników administracyjno-biurowych ważne jest przez 6 lat.

Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli – na czym polega?

Samokształcenie kierowane pozwala uzyskać, zaktualizować i uzupełnić wiedzę oraz umiejętności z zakresu BHP zachowując wytyczne wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z dnia 27 lipca 2004 r.). Szkolenie okresowe BHP trwa przez minimum 8 godzin lekcyjnych – jest dostępne bez ograniczeń przez 30 dni od daty wykupienia.

Zobacz także:  Czynniki uciążliwe w środowisku pracy – jakie czynniki niebezpieczne mogą występować w środowisku pracy? Poznaj zasady BHP!

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy niezbędnej w określonych warunkach pracy. Jest to instruktaż stanowiskowy przygotowujący do bezpiecznego wykonywania pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii i udzielania pierwszej pomocy. Dotyczy to m.in.:

  • oceny zagrożeń;
  • metod ochrony przed zagrożeniami;
  • kształtowania warunków pracy;
  • postępowania w razie wypadku.

Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat, czyli kiedy szkolenia okresowe odbywają pracownicy oświaty

Szkolenie BHP dla nauczycieli może mieć formę samokształcenia kierowanego lub seminarium. W pierwszym przypadku szkolenie odbywa się na podstawie materiałów, które zostały przekazane przez organizatora szkolenia.

Okresowym szkoleniom BHP podlegają wszyscy pracownicy oświaty. Jak wskazuje Kodeks Pracy pracownicy administracyjni odbywają szkolenie co 6 lat. Nauczyciele, których charakter pracy wiąże się z pewnymi zagrożeniami, odbywają szkolenie BHP co 5 lat. Zapewnienie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowanego do stanowisk pracy stanowi obowiązek pracodawcy. Z kolei obowiązkiem pracownika jest udział w takim szkoleniu – zarówno wstępnym, jak i okresowym.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
komisja bhp kiedy

Komisja BHP – kiedy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić konsultacje BHP?

Następny artykuł
Ile można dźwigać

Ile można dźwigać – BHP a pracownicze normy przenoszenia ciężarów

Zobacz też