Ile można dźwigać – BHP a pracownicze normy przenoszenia ciężarów

Ile można dźwigać? BHP wskazuje normy dźwigania dla kobiet i mężczyzn oraz pracowników młodocianych w zależności od tego, czy jest to praca stała, czy dorywcza. Sprawdź, co na temat dźwigania mówi Kodeks Pracy.
Ile można dźwigać

Ile można dźwigać? BHP reguluje normy dźwigania w rozporządzeniu z dnia 1 maja 2017 r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych wykonywanych ręcznie. Obejmuje ono zasady BHP wskazujące na odpowiednie warunki pracy. Jeśli Państwowa Inspekcja Pracy wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości, pracodawca może otrzymać karę grzywny.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, który powstał przy współudziale 123bhp.pl

Przepisy BHP a dźwiganie ciężarów w pracy – prace ręczne a obowiązki pracodawcy

Zasady BHP szczegółowo regulują kwestie tego, ile może dźwigać pracownik w zależności od płci, wieku, ilości osób i rodzaju wykonywanej pracy. Warunki pracy określa ustawa Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którą pracodawca powinien poinformować pracownika o specyfice dźwigania. Dotyczy to w szczególności takich aspektów jak:

  • charakterystyka przedmiotów (waga przedmiotu, rozkład ciężaru, środek ciężkości);
  • ryzyko związane z dźwiganiem i sposoby zapobiegania zagrożeniom;
  • ergonomia stanowiska pracy.

Ile można dźwigać w pracy, czyli ile może podnosić pracownik młodociany, a ile może dźwigać kobieta?

Prace związane z dźwiganiem i przenoszeniem przedmiotów wymagają stosowania się do norm BHP. Inny ciężar może podnieść kobieta i mężczyzna, inny osoba zatrudniona na stałe i dorywczo.

Normy dźwigania w pracy to:

  • 12 kg (praca stała) lub 20 kg dla kobiet (praca dorywcza);
  • 30 kg (praca stała) lub 50 kg dla mężczyzn (praca dorywcza).

Dodatkowo normy obowiązują przy pracy zespołowej. Zespołowe ręczne prace transportowe nie mogą przekraczać 200 kg dla kobiet i 500 kg dla mężczyzn.

Ograniczenia przy takiej pracy dotyczą też kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. W przypadku pracy stałej kobiety w ciąży mogą podnosić przedmioty nieprzekraczające 3 kg, a kobiety karmiące piersią – 6 kg. W przypadku pracy dorywczej mogą dźwigać maksymalnie 10 kg.

Zobacz także:  Szkolenie BHP – ile trwa szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać prac polegających wyłącznie na podnoszeniu czy przenoszeniu ciężarów. Normy dla pracy dorywczej to 14 kg (dziewczęta) i 20 kg (chłopcy), a przy pracy stałej kolejno 8 kg i 12 kg.

Ręczne prace transportowe to nie jedyne kwestie dźwigania i przenoszenia przedmiotów regulowane przez przepisy BHP. Ile można ciągnąć paleciakiem? Maksymalnie jest to 450 kg (wózki co najmniej trzykołowe prowadzone przez mężczyznę). Dla kobiet norma ta wynosi 180 kg.

Ile można dźwigać? BHP a dźwiganie i przenoszenie ciężarów

Pracodawca powinien zapewniać odpowiednie warunki pracy, dbając o to, aby łączny czas wykonywania prac związanych z przenoszeniem ciężarów i masa tych przedmiotów nie przekraczały ustalonych norm. Za badanie wszelkich nieprawidłowości w tych kwestiach odpowiada Inspekcja Pracy.

Normy BHP wymagają, aby pracodawca umożliwił wykonywanie obowiązków zawodowych w sposób jak najmniej szkodliwy dla zdrowia pracownika. Oznacza to zapewnienie mu nie tylko sprzętu pomocniczego, ale także środków ochrony indywidualnej. Kluczowe jest stosowanie się do norm dźwigania – maksymalny ciężar, jaki może dźwigać pracownik, zależy od takich czynników jak:

  • płeć (kobieta i mężczyzna);
  • wiek (pracownik młodociany);
  • ilość osób (praca indywidualna, praca zespołowa);
  • sposób dźwigania/przenoszenia ciężarów (po schodach, na płaskiej powierzchni itp.);
  • charakter wykonywanej pracy (praca dorywcza, praca stała).
Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
szkolenie bhp nauczycieli co ile lat

Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat trzeba odbyć szkolenie okresowe BHP?

Następny artykuł
kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Obowiązki pracodawcy i pracowników

Zobacz też