Komisja BHP – kiedy pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić konsultacje BHP?

Komisja BHP – kiedy należy ją powołać? Taka komisja powoływana jest, kiedy firma zatrudnia ponad 250 pracowników, aby umożliwić stworzenie bezpiecznego systemu pracy. Dowiedz się, jak przebiega tworzenie komisji BHP i kto może w niej zasiadać.
komisja bhp kiedy

Komisja BHP – kiedy pracodawca powinien ja powołać? Taki obowiązek powstaje, gdy liczba osób zatrudnionych w danym zakładzie pracy przekracza 250. Jednak z woli pracodawcy komisja bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać powołana także wtedy, gdy liczba pracowników jest mniejsza niż 250. W obu przypadkach komisja BHP stanowi organ opiniodawczy i doradczy.

Prezentowany materiał jest efektem współpracy z mlodziliderzy40.pl

Na czym polega komisja BHP?

Jako organ doradczy komisja BHP umożliwia współdziałanie z pracodawcą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Na mocy kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek powołać komisję BHP – jest o tym mowa w art. 237 § 1 i § 2 kp – gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 250 pracowników. W innym przypadku powołanie komisji ustala pracodawca.

Organizacja działania komisji i jej skład muszą zostać unormowane wewnątrzzakładową regulacją (zapis w regulaminie, uchwała, zarządzenie). Decyzja o powołaniu komisji BHP powinna zostać ogłoszona wszystkim pracownikom. Posiedzenia komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał w godzinach pracy firmy.

Komisja BHP – członkowie

Skład komisji BHP należy uzgodnić indywidualnie w zależności od potrzeb firmy. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą liczba osób powinna być równa po obu stronach – przedstawicieli pracodawcy i strony społecznej. Minimalna liczba członków ze strony pracodawcy to:

  • pracodawca;
  • lekarz medycyny pracy;
  • pracownik służby BHP.

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Jak wskazuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik służby BHP zostaje powołany, gdy liczba pracowników w firmie przekracza 100 osób. Pełni on funkcję doradczą i kontrolną.

Strona społeczna powinna powołać co najmniej dwie grupy przedstawicieli. Są to:

  • społeczny inspektor pracy;
  • przedstawiciele związków zawodowych lub przedstawiciele pracowników, jeśli w firmie nie działają związki zawodowe.
Zobacz także:  Służby BHP w zakładzie pracy. Obowiązki pracodawcy i pracowników w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Skład komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zawsze powinien zależeć od potencjalnych zagrożeń zawodowych, stopnia złożoności organizacji oraz różnorodności problemów wewnątrz firmy. Przewodniczącym komisji BHP zazwyczaj jest pracodawca lub osoba, którą wskaże, natomiast wiceprzewodniczącym zostaje społeczny inspektor pracy (opcjonalnie przedstawiciel pracowników).

Komisja BHP – kiedy należy ją zwołać?

Na konieczność powołania komisji BHP wpływa stan zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Według przepisów kp wskazaniem jest liczba pracowników przekraczająca 250 osób.

Wśród członków komisji są zarówno przedstawiciele pracodawcy, jak i przedstawiciele pracowników. Jej posiedzenia odbywają się w godzinach pracy zakładu. Do zadań komisji bezpieczeństwa i higieny pracy należy m.in.:

  • przegląd warunków pracy;
  • współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków;
  • opiniowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy spowodowanym zagrożeniami w miejscu pracy.
Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
co to jest ryzyko zawodowe bhp

Co to jest ryzyko zawodowe? BHP a ocena ryzyka zawodowego

Następny artykuł
szkolenie bhp nauczycieli co ile lat

Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat trzeba odbyć szkolenie okresowe BHP?

Zobacz też