Jak zostać inspektorem BHP? Wykształcenie i zarobki inspektora

Jak zostać inspektorem BHP? Wystarczy tytuł technika, szkoła policealna albo wyższe wykształcenie. Przydatny będzie też staż pracy. Sprawdź, na czym polega praca inspektora BHP i na jakie zarobki może liczyć specjalista.
jak zostać inspektorem bhp

Jak zostać inspektorem BHP? Kwestie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają właściwe regulacje prawne. Zgodnie z nimi inspektor BHP powinien posiadać nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także staż pracy. Zadaniem inspektora jest prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów w danym zakładzie pracy, dlatego musi stale się doszkalać i poszerzać swoje kwalifikacje.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest wynikiem naszej wspólnej inicjatywy z praca-bezbarier.pl

Jak zostać inspektorem ds. BHP?

Osoba, która zamierza uzyskać tytuł inspektora BHP, powinna spełniać warunki wskazane przepisami prawa. Wymagania kwalifikacyjne dla inspektorów do spraw BHP reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (z dnia 2 września 1997 r.). Kwestie szkoleń oraz uprawnień determinuje z kolei rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (z dnia 27 lipca 2004 r.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (z dnia 7 sierpnia 2014 r.).

Zgodnie z podstawą prawną odpowiednie kwalifikacje ma osoba posiadająca zawód technika BHP albo osoba z wykształceniem średnim i co najmniej 4-letnim stażem zawodowym. Uprawnienia posiada także specjalista mający wyższe wykształcenie oraz co najmniej 2-letni staż zawodowy. Wymagane kwalifikacje zapewniają też szkoły policealne i ukończenie studiów podyplomowych.

Inspektor BHP może awansować na starszego inspektora. Na taki tytuł mogą liczyć BHP-owcy, którzy posiadają:

 • wyższe wykształcenie oraz co najmniej 4-letni staż pracy;
 • zawód technika BHP oraz co najmniej 3-letni staż pracy;
 • wykształcenie średnie oraz co najmniej 6-letni staż pracy.
Zobacz także:  Art. 229 KP, czyli kiedy niezbędna jest profilaktyka ochrony zdrowia?

Jak zostać BHP-owcem – pracodawca a służba BHP

Prawo pracy nakłada na pracodawców obowiązek dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy. Jeśli firma zapewnia zatrudnienie co najmniej 100 osobom (art. 237 § 1 kodeksu pracy), powinna również zatrudniać inspektora BHP. Poniżej tej liczby zatrudnienie służby BHP zależy od woli pracodawcy.

Do pracy na stanowisku służby BHP można skierować osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby takie powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku. Może to być m.in.:

 • pracodawca;
 • pracownik wskazany przez pracodawcę;
 • specjalista spoza zakładu pracy (firma zewnętrzna).

Kiedy pracodawca może zostać BHP-owcem? Pracodawca może pełnić zadania służby BHP, tylko i wyłącznie wtedy, gdy zatrudnia od 10 do nawet 50 osób (warunek to maksymalnie 3 kategoria ryzyka prowadzonej działalności) i ukończył szkolenie przygotowujące do wykonywania obowiązków z zakresu BHP (§ 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. – Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Taka opcja skierowana jest do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą o niskim wskaźniku wypadkowości, gdzie w warunkach środowiska pracy występują jedynie najmniej szkodliwe dla zdrowia i życia czynniki niepożądane.

Pracownik służby BHP – zarobki inspektora

Zatrudnienie inspektora BHP to obowiązek pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Osoba na takim stanowisku kontroluje warunki pracy i sprawdza, czy przestrzegane są zasady BHP.

Ile zarabia inspektor BHP? Zarobki BHP-owca różnią się na terenie całej Polski w zależności od doświadczenia, stażu pracy czy firmy, dla której pracuje. W 2022 roku średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło około 4200 złotych brutto, a sam przedział zarobków wyniósł 3400-5300 złotych brutto. Zarobki poniżej przedziału to zazwyczaj wynagrodzenie dla młodszych specjalistów bez długiego stażu pracy i kwalifikacji – starszy specjalista może liczyć na wyższe stawki. Wynagrodzenie starszego inspektora może przekraczać próg 5300 złotych brutto.

Zobacz także:  Zasady BHP podczas montażu paneli fotowoltaicznych

Jak zostać inspektorem BHP, czyli praca inspektora od podstaw

Niezbędne kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie i staż pracy. Wymagania kwalifikacyjne dla inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy są regulowane przez przepisy prawa, jednak taki tytuł może uzyskać zarówno technik BHP, jak i absolwent szkoły policealnej czy studiów wyższych.

Na czym polega praca inspektora do spraw BHP? Tytuł inspektora zobowiązuje do kontrolowania przestrzegania zasad związanych z BHP w danym zakładzie pracy. Do jego obowiązków należy m.in.:

 • doradztwo w zakresie przepisów BHP;
 • kontrola warunków pracy i odpowiedniej organizacji stanowiska pracy;
 • kontrola przestrzegania zasad BHP na terenie zakładu pracy;
 • sporządzanie analiz stanu technicznego pomieszczeń;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących BHP;
 • przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy.

Warto przy tym pamiętać, że od inspektora BHP wymaga się nieustannego śledzenia przepisów i uczestniczenia w kursach, które pozwalają aktualizować wiedzę i poznawać nowe regulacje prawne. Jednym z nich jest okresowe szkolenie BHP.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
szkolenie bhp co ile lat

Szkolenie BHP – co ile lat? Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Następny artykuł
co to jest ryzyko zawodowe bhp

Co to jest ryzyko zawodowe? BHP a ocena ryzyka zawodowego

Zobacz też