Art. 232 KP — kiedy pracodawca musi zapewnić swojej kadrze posiłki i napoje?

W myśl art. 232 KP pracodawca jest zobligowany do zapewnienia zatrudnionym pracownikom odpowiednich środków. Rozumie się przez to między innymi regularne dostarczanie posiłków oraz napojów.
art 232 kp

Zgodnie z art. 232 KP obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko terminowa wypłata wynagrodzenia. Jeśli pracy zatrudnionych osób towarzyszą szczególnie uciążliwe warunki (np. skrajnie wysokie lub niskie temperatury oraz konieczność ponoszenia znacznego wysiłku fizycznego), 

Ten artykuł to efekt naszej kreatywnej współpracy z portalfranczyza.pl

Art. 232 KP — treść przepisu prawnego

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia

Art. 232. Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów

„Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania”. 

Komentarz. Kodeks pracy (art. 232 KP) to nie jedyny akt prawny, który obliguje pracodawcę do zapewnienia posiłków i napojów zatrudnionej kadrze

W art. 232 KP wspomniano, że Rada Ministrów ustala — w drodze rozporządzenia — szczegółowe kwestie i wymagania w tym zakresie. Mowa tu o rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

W tym akcie prawnym wskazano, że pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłki i napoje. Rodzaj oraz temperatura tych ostatnich powinny zostać dostosowane do specyfiki warunków pracy wykonywanej w danym zakładzie. Przykładowo, inne napoje należy zapewnić w przypadku kadry zatrudnionej do pracy w chłodni (powinny być one m.in. ciepłe), inne zaś w sytuacji, gdy pracownicy zajmują się pracą na otwartym terenie w porze letniej.

Zobacz także:  Stres w pracy – przyczyny, objawy i skutki stresu. Poznaj sposoby zarządzania stresem i metody radzenia sobie z nim

Jeśli zaś chodzi o posiłki, to przedstawiono w rozporządzeniu szacunkowy skład pokarmu (zaleca się np. by posiłek składał się w około jednej trzeciej z tłuszczów i w ok. 15% z białek, a jego wartość kaloryczna nie powinna być niższa niż 1000 kcal).

W opisywanym akcie prawnym wskazano również, że napoje powinny być wydawane w ciągu całej zmiany, zaś posiłki po około trzech-czterech godzinach wykonywania pracy.

Art. 232 KP — podsumowanie

Dostarczanie posiłków i napojów to ważny, choć czasem pomijany, obowiązek pracodawcy. Oczywiście, podczas przechowywania i dostarczania pożywienia oraz napojów pracodawca jest zobligowany do przestrzegania norm higienicznosanitarnych. Co ważne, pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tytułu świadczeń w postaci posiłków i napojów.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 231 kp

Art. 231 KP — jaka jest jego treść i do czego zobowiązuje on przedsiębiorcę?

Następny artykuł
regulamin pracy

Regulamin pracy i wynagradzania pracowników. Wytyczne kodeksu pracy dla pracodawców z zakresu organizacji pracy

Zobacz też