Czego dotyczy art. 226 KP? Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie oceny ryzyka zawodowego?

Zgodnie z art. 226 KP pracodawca jest zobowiązany do przygotowania sformalizowanej oceny ryzyka zawodowego. Co powinna ona obejmować? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.
art 226 kp

Ryzyko jest rozumiane jako prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, której konsekwencje wpływają w negatywny sposób na zdrowie pracownika. Zgodnie z art. 226 KP, do obowiązków pracodawcy należy sporządzenie dokumentacji dotyczącej ryzyka zawodowego.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest efektem naszej współpracy z marketingwpraktyce.pl

Art. 226 KP – treść przepisu prawnego

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia

Art. 226. Ocena, dokumentowanie i informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

Pracodawca:

  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Komentarz do art. 226 KP. Co obejmuje ocena ryzyka zawodowego?

Przez ocenę ryzyka zawodowego rozumie się analizę wszystkich możliwych do przewidzenia rodzajów zagrożeń dotyczących danego stanowiska pracy. Celem działań jest zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniami w postaci:

  • wypadków,
  • oddziaływania czynników i substancji szkodliwych dla organizmu,
  • uciążliwego charakteru pracy wynikającego np. ze skrajnych temperatur, wysokiego poziomu hałasu itp.

Efektem oceny ryzyka zawodowego powinno być wdrożenie procedur, które zniwelują zidentyfikowane zagrożenia. Rozumie się przez to na przykład stosowanie bezpiecznych materiałów, substancji czy urządzeń, ale także działania natury organizacyjnej, w tym np. ergonomiczne rozmieszczenie stanowisk pracy.

Zobacz także:  BHP na budowie - kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

Art. 226 KP – poinformowanie pracownika o poziomie ryzyka zawodowego to obowiązek pracodawcy

Przygotowanie dokumentacji z oceną ryzyka zawodowego to jeszcze nie wszystko. Pracodawca jest zobligowany również do poinformowania pracowników o poziomie tego ryzyka. Musi on udzielić – jeszcze na etapie rozpoczynania współpracy – informacji zarówno o czynnikach ryzyka na danym stanowisku pracy, jak i sposobach na zniwelowanie negatywnych konsekwencji.

Jeśli w tym celu planuje się wykorzystanie środków ochrony indywidualnej, pracownik musi zostać poinformowany również o prawidłowym sposobie ich stosowania.

Jak wygląda ocena ryzyka zawodowego?

Zgodnie z art. 226 KP, dokumentacja pracodawcy zawierać między innymi następujące elementy:

  • czynnik stwarzający zagrożenie. Może być to na przykład ryzyko uderzenia o przedmioty wykonane z twardej powierzchni, upadku z wysokości czy poważnego obciążenia fizycznego,
  • potencjalne negatywne konsekwencje. W tej części należy wyszczególnić możliwe schorzenia zdrowotne, w tym na przykład uszkodzenia układu ruchu, złamania, zwichnięcia, stłuczenia oraz urazy wewnętrzne,
  • sposób na ochronę przed zagrożeniami. Rozumie się przez to na przykład szkolenie w zakresie dźwigania ładunków, profesjonalne obuwie i odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej (kaski, gogle itp.), a także odpowiednie oznakowanie (np. piktogramy chemiczne czy instrukcje użytkowania danej maszyny).

Tak stworzone zestawienie powinno zawierać również ilościową ocenę prawdopodobieństwa (określa się je w procentach) oraz efektów zdarzenia np. z użyciem pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza lekkie obrażenia, zaś 5 to ciężkie urazy bądź śmierć.

Podsumowanie

Ocena ryzyka zawodowego dla danego stanowiska zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnego wypadku. Oczywiście, sama dokumentacja nie wystarczy. Konieczne jest również rozsądne działanie oraz ostrożność

Zobacz także:
Zobacz także:  Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Przepisy BHP
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 212 kp

Art. 212 KP — odpowiedzialność kierującego zespołem za BHP 

Następny artykuł
art 231 kp

Art. 231 KP — jaka jest jego treść i do czego zobowiązuje on przedsiębiorcę?

Zobacz też