Szkolenie BHP – co ile lat? Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Szkolenie BHP – co ile lat? Częstotliwość przeprowadzania szkoleń zależy od stanowiska, na jakim pracuje pracownik. W zależności od warunków pracy może to być 1 rok lub 3 lata, a nawet 5 i 6 lat. Dowiedz się, ile ważne jest szkolenie BHP!
szkolenie bhp co ile lat

Szkolenie BHP – co ile lat należy je wykonać? Przepisy ściśle regulują kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy wskazując na konieczność przeprowadzenia szkolenia w określonych odstępach czasu. Może to być szkolenie wstępne, które odbywa się jeszcze przed rozpoczęciem pracy u danego pracodawcy lub szkolenie okresowe niezbędne, aby pracownik został dopuszczony do pracy po upływie terminu ważności dotychczasowego kursu BHP.

Artykuł poniżej jest wynikiem inspirującej współpracy z wlasna-dzialalnosc.pl

Kiedy pracodawca powinien przeprowadzić kursy BHP?

Szkolenie BHP to kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalający zdobyć bądź utrwalić wiedzę na temat przepisów BHP obowiązujących na danym stanowisku pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wstępne dla osób dopiero zatrudnionych oraz szkolenia okresowe dla pracowników z określonym stażem pracy. Kurs BHP odbywa się na koszt pracodawcy.

Wytyczne dotyczące szkolenia BHP dla pracowników, w tym takich kwestii jak prowadzenie szkoleń okresowych i wstępnych, zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku.

Rodzaje szkoleń BHP – szkolenie wstępne i szkolenie okresowe BHP

Szkolenia wstępne BHP to kurs, na który składa się instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Przeprowadzenie takiego szkolenia to warunek dopuszczenia do pracy pracownika. Może prowadzić je sam pracodawca, zewnętrzna firma lub wyznaczony do tego pracownik. Odpowiedzialny za wykonanie instruktażu stanowiskowego pracownik powinien posiadać nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też uprawnienia. Zazwyczaj są to osoby kierujące pracownikami.

Zobacz także:  Ile godzin można spędzać przed komputerem – BHP a praca przy komputerze

Szkolenie wstępne należy zorganizować przed przystąpieniem pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych. W trakcie kursu pracownik zdobywa wiedzę na temat takich zagadnień, jak m.in.:

  • BHP w miejscu pracy;
  • zasady pierwszej pomocy;
  • zasady dotyczące ewakuacji i zasady przeciwpożarowe;
  • zagrożenia zawodowe.

Szkolenie wstępne BHP zachowuje ważność przez 6 (osoby kierujące pracownikami) lub 12 miesięcy (pozostali pracownicy).

Programem szkolenia okresowego objęci są pracownicy posiadający określony staż w zakładzie pracy. Jego celem jest zaktualizowanie posiadanej wiedzy z zakresu BHP oraz przyswojenie nowych przepisów. Osobą prowadzącą szkolenie okresowe może, ale nie musi być pracownik służby BHP. Jeśli pracodawca zatrudnia mniej niż 10 pracowników, sam może pełnić funkcję służby BHP. Jeśli ukończył szkolenie, a prowadzona działalność ma kategorię ryzyka nie wyższą niż 3, może przejąć zadania służby BHP, zatrudniając do 50 pracowników.

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenie okresowe BHP jest ważne przez 1, 3, 5 lub 6 lat. Termin ważności szkolenia to kolejno:

  • 1 rok (stanowiska robotnicze – prace szczególnie niebezpieczne);
  • 3 lata (pozostałe stanowiska robotnicze);
  • 5 lat (pracodawcy, stanowiska kierownicze, pracownicy inżynieryjno-techniczni, nauczyciele pracujący z uczniami);
  • 6 lat (pracownicy administracyjno-biurowi).

Szkolenie pracownika online i stacjonarne – gdzie się odbywa i ile trwa?

Szkolenie w zakresie BHP może odbywać się stacjonarnie (kurs, seminarium) lub online (samokształcenie kierowane). W obu przypadkach za zorganizowanie szkolenia odpowiada pracodawca i to on ponosi jego koszt.

Kurs BHP odbywa się w godzinach pracy i jest wliczany do czasu pracy. Część ogólna to zazwyczaj minimum 3 godziny, a instruktaż stanowiskowy powinien trwać nie krócej niż 8 godzin (2 godziny dla pracowników administracyjno-biurowych).

Szkolenie BHP – co ile lat? Pierwsze szkolenie okresowe twoich pracowników

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zgodnych z zasadami BHP. Nowozatrudnieni pracownicy powinni odbywać szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy, a pracownicy ze stażem u danego pracodawcy, wtedy gdy ważność poprzedniego szkolenia dobiega końca.

Zobacz także:  Podstawowe zasady BHP na budowie

Okres ważności szkolenia waha się od 1 roku do nawet 6 lat. Większa częstotliwość doszkalania dotyczy stanowisk, na których charakter pracy wiąże się z warunkami, które mogą być uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia i życia. Dla przykładu nauczyciele pracujący z uczniami są narażeni na choroby zawodowe i stres. Szkolenie BHP nauczycieli – co ile lat? W przeciwieństwie do innych stanowisk administracyjno-biurowych nauczyciel powinien odbywać szkolenie BHP raz na 5 lat.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
ile godzin można spędzać przed komputerem bhp

Ile godzin można spędzać przed komputerem – BHP a praca przy komputerze

Następny artykuł
jak zostać inspektorem bhp

Jak zostać inspektorem BHP? Wykształcenie i zarobki inspektora

Zobacz też