Społeczna inspekcja pracy – jaki jest zakres obowiązków i kto wchodzi w jej skład?

Społeczna inspekcja pracy to organ, którego głównym celem jest sprawdzanie, czy w danej organizacji (przedsiębiorstwie) przestrzega się praw pracowniczych. W jaki sposób podmiot ten osiąga swoje cele? Sprawdź!
społeczna inspekcja pracy

Kiedy mówi się o organach odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania praw pracowników, to większość osób ma na myśli przede wszystkim Państwową Inspekcję Pracy. Kontrola w tym zakresie nie musi być jednak przeprowadzana wyłącznie przez zewnętrzny, państwowy organ, bo takie działanie powinno być ostatecznością. To właśnie dlatego niezwykle ważna jest działalność, jaką prowadzi społeczna inspekcja pracy. Czym jest? Przeczytaj, by się dowiedzieć!

Czym jest społeczna inspekcja pracy i kto wchodzi w jej skład?

Społeczna inspekcja pracy jest organem odpowiedzialnym za kontrolowanie działań podejmowanych przez pracodawcę pod kątem ich zgodności z:

  • prawem pracy (Kodeksem pracy);
  • układami zbiorowymi i regulaminami zakładowymi;
  • przepisami szczegółowymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli jest to konieczne, członkowie społecznej inspekcji pracy mogą przeprowadzić kontrolę zakładowego obiektu budowlanego, a także maszyn i urządzeń technicznych. Sprawdzają, czy ich wykorzystanie stwarza niebezpieczeństwo dla pracowników oraz otoczenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości społeczni inspektorzy pracy powinni niezwłocznie poinformować kierownika zakładu o odkrytych uchybieniach.

Wypadek przy pracy a społeczna inspekcja

Ponadto, jeśli na terenie zakładu dojdzie do wypadku przy pracy, zadaniem społecznej inspekcji pracy jest udział w analizie zdarzenia. Efektem pracy tego podmiotu powinno być również zaproponowanie rozwiązań pomocnych w zmniejszeniu ryzyka zawodowego.

Wybieranie kandydatów do społecznej inspekcji pracy

Członków społecznej inspekcji pracy wyłania się z grona pracowników danego przedsiębiorstwa. Co ważne, proces wyboru oraz odwoływania poszczególnych społecznych inspektorów nie podlega zewnętrznej kontroli. Takie działanie jest niezbędne, by organ ten mógł zachować pełną niezależność.

Jaka jest podstawa prawna działania społecznej inspekcji pracy?

Powołanie społecznej inspekcji pracy w przedsiębiorstwie przewiduje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zgodnie z art. 18 ustawy podmiot ten współpracuje w ramach prowadzonej działalności z Państwową Inspekcją Pracy (PIP) oraz innymi państwowymi organami.

Zobacz także:  Jak zostać inspektorem BHP? Wykształcenie i zarobki inspektora

Z kolei bardziej szczegółowe, techniczne kwestie związane z funkcjonowaniem tego organu znajdują się w Ustawie z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. W tym akcie prawnym uregulowane takie aspekty jak między innymi:

  • sposób organizacji pracy służb inspekcyjnych;
  • zakres zadań społecznych inspektorów pracy oraz kryteria, jakie muszą spełniać osoby wykonujące te obowiązki – zgodnie z ustawą, inspektor nie może być m.in. kierownikiem zakładu pracy;
  • tryb współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.

Jak widzisz, społeczna inspekcja pracy może odegrać bardzo ważną rolę, a jej działalność jest ściśle określona. Jeśli temat cię zainteresować, warto być może poznać przepisy jeszcze lepiej?

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
państwowa inspekcja sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna – zadania inspekcji w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego i zdrowia publicznego

Następny artykuł
choroba zawodowa

Choroba zawodowa pracownika – sprawdź, czym jest choroba zawodowa i narażenie zawodowe. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Zobacz też