BHP na budowie – kto odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

bhp na budowie

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy postanowieniami, regulującymi teoretycznie kwestię odpowiedzialności za pracowników podczas realizacji prac budowlanych są przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351). Jej rozdział trzeci dokładnie ujmuje zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracowników budowlanych oraz elementy, które powinny zostać dokonane w tym zakresie. Bezpieczeństwo na budowie jest niezwykle istotną kwestią, gdyż ta dziedzina pracy jest zespołem czynności, szczególnie zagrożonych nastąpieniem wypadku podczas pracy. Kto zatem odpowiada za bezpieczeństwo na budowie?

BHP na budowie-kto powinien zapewnić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania prac powinien zapewnić pracodawca. W jego gestii leży zapewnienie szkoleń w zakresie przepisów BHP, dostarczenie pracownikom  niezbędnych środków ochrony osobistej oraz zbiorowej, potrzebnych podczas wykonywania zleceń budowlanych na każdym etapie realizacji. Pracodawcą jest w tym przypadku najczęściej właściciel firmy budowlanej, zatrudniający pracowników. Warto zaznaczyć, że wykonywanie poszczególnych prac budowlanych wymaga nieustannego nadzoru osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo oraz dbałości o pełen zakres realizowanych czynności, niezbędnych dla spełnienia przepisów BHP. Jeżeli na budowie pracują najemni pracownicy, za ich bezpieczeństwo odpowiada właściciel budowy, czyli określony prawnie inwestor. Niezwykle istotne jest zatrudnienie kierownika budowy, który poza prowadzeniem zapisów, dokumentujących przebieg prac zajmuje się dopełnieniem formalności, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji zadań. 

Bezpieczna budowa w praktyce

Realizacja prac budowlanych na każdym etapie wiąże się z ryzykiem wypadku, zarówno w odniesieniu do użycia maszyn i narzędzi, prac na wysokości, jak i podczas realizowania czynności, mogących przypadkowo doprowadzić do stworzenia niebezpieczeństwa. Mimo obowiązujących przepisów w zakresie BHP na budowach wciąż występuje znaczny odsetek wypadków, następujących podczas wykonywania prac. Pracownicy budowlani często bagatelizują przestrzeganie przepisów, nie stosują środków ochronnych oraz pracują pod wpływem alkoholu. Przy takim trybie działań pojawiają się pożyczki online na raty, dzięki którym pracownicy mogą utrzymywać się w przypadku przeznaczenia wynagrodzenia na artykuły wyskokowe.

Zobacz także:  Art. 210 KP, czyli kiedy pracownik może odmówić wykonania powierzonych mu poleceń?

Dlaczego pracownicy budowlani biorą pożyczki online na raty?

Pożyczka online na raty to szybka, pewna, rzetelna oferta pomocy finansowej dla osób, nieposiadających udokumentowanego dochodu, co dotyczy czasami pracowników budowlanych. Dzięki ofertom online, można szybko i łatwo uzyskać pomoc finansową nawet wtedy, gdy w placówce bankowej nie posiada się zdolności kredytowej. Pożyczka online to rozwiązanie, z którego warto skorzystać nawet w przypadku wypadku podczas pracy na budowie. Zanim nastąpi orzeczenie o winie oraz będzie można dochodzić odszkodowania, warto zdecydować się na pożyczkę, która pomoże pokryć bieżące wydatki. 

Sprawdź również: Pożyczka na raty online – czym charakteryzuje się ten produkt?

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
BHP a zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie pracownika a szkolenie BHP

Następny artykuł
zasady BHP na hali produkcyjnej

Jakie są zasady BHP na hali produkcyjnej?

Zobacz też