Wypadek w drodze do pracy i z pracy – kiedy pracownik jest chroniony poza zakładem?

Wypadek w drodze do pracy i z pracy to nagłe zdarzenie, do którego doszło w wyniku niekorzystnego zbiegu okoliczności. Trasa nie musi być najkrótszą możliwą, a nawet dopuszcza się sytuacje, w których jest przerwana. Kiedy można mówić o takim zdarzeniu?
wypadek w drodze do pracy

Pracownik jest chroniony nie tylko w czasie pracy i w miejscu jej wykonywania, ale także podczas drogi do i z tego miejsca. Wypadek w drodze do pracy w wielu przypadkach traktowany jest dokładnie tak samo, jak wypadek przy pracy. Co ciekawe, można mówić o takim zdarzeniu także w sytuacji, kiedy droga do domu nie przebiegała bezpośrednio. Sprawdź, kiedy występuje wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także jakie procedury wówczas obowiązują. 

Wypadek w drodze do pracy – co to znaczy?

Przepisy BHP dotyczą nie tylko zagrożeń i czynników szkodliwych, jakie znajdują się na stanowisku pracy. Obejmują także nieszczęśliwe wypadki w drodze do pracy i z pracy do domu. Jeśli pracownik udowodni, że do uszkodzenia zdrowia doszło podczas podróży z domu do miejsca wykonywania pracy, lub z pracy do domu, jego przypadek będzie traktowany tak samo, jak wypadek przy pracy. 

W sytuacji, kiedy pracodawca otrzyma informację o wypadku w drodze do pracy, ma obowiązek rozpocząć procedurę związaną z badaniem wypadku przy pracy. Tu także konieczne jest zebranie zespołu powypadkowego i wypełnienie odpowiedniego protokołu. 

W jakich okolicznościach można mówić o wypadku w drodze do pracy?

Żeby wypadek w drodze do pracy mógł być tak zakwalifikowany, muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim droga musi prowadzić z domu do pracy lub w drugą stronę. Może to być też droga do innego miejsca, w którym pracownik będzie podejmował dalszą pracę zarobkową. Powinna być uznana za najwygodniejszą, co nie oznacza wcale, że liczy się tylko najkrótsza lub najszybsza trasa. Pod uwagę brane jest to, która w danych okolicznościach okazuje się najbardziej korzystna. 

Zobacz także:  Uczestniczenie w szkoleniach BHP – regulacje prawne

Pod pojęciem drogi kryją się wszystkie trakty i ścieżki, które można wykorzystać się do poruszania się. Może to być droga wewnątrz zakładu, trasa kolejowa, a nawet ścieżka prowadząca przez prywatną posesję, w tym własną. Wypadek w drodze do pracy może się wydarzyć nawet na schodach do mieszkania, ponieważ na tym etapie droga jeszcze się nie skończyła.

Co ciekawe, wypadek w drodze do pracy uwzględnia też możliwość jej przerwania. Jeśli w czasie drogi pracownik ma przerwę uznawaną za życiowo uzasadnioną, dalsza cześć trasy także jest traktowana jako droga z pracy. Jako przerwę życiowo uzasadnioną można potraktować zatrzymanie się na posiłek w stołówce, odebranie dziecka z przedszkola czy odpoczynek w pieszej trasie. Jako wypadek w drodze do pracy traktowany jest też wypadek, który przytrafia się w czasie przerwy w pracy. Warto jednak wcześniej zadbać o swoje bezpieczeństwo i w miarę możliwości naprawiać potencjalne zagrożenia, jak na przykład przeskakujący łańcuch w rowerze, czy rozpadające się sznurówki w butach.

Wypadek w drodze do pracy – świadczenie na rzecz poszkodowanego 

Kwalifikacja wypadku w drodze do i z pracy podobnie do wypadku przy pracy wywołuje konkretne procedury. Poza działaniem zespołu powypadkowego pracownik otrzymuje też odpowiednie świadczenia zdrowotne. Wypłata z ZUS obejmuje 100% podstawowej stawki za wykonywaną pracę, a nie 80%, jak w przypadku innych schorzeń. Świadczenie może być pobierane maksymalnie przez 6 miesięcy.

Wypadek w drodze do pracy w wielu przypadkach jest polem do nadużycia zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. W związku z tym inspekcje pracy i odpowiednie sądy szczególna uwagę przykładają do wydawania wyroków. Warto mieć to na uwadze i zadbać o odpowiednie udokumentowanie zdarzenia.

Zobacz także:
Zobacz także:  Praca na wysokościach – BHP, obowiązki pracodawcy. Poznaj definicje w prawie i środki ochrony indywidualnej pracownika!
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
zagrożenie biologiczne

Zagrożenie biologiczne – szkodliwe czynniki w miejscu pracy

Następny artykuł
zagrożenie fizyczne

Zagrożenia fizyczne – uciążliwe i szkodliwe czynniki w środowisku pracy

Zobacz też