Zagrożenie biologiczne – szkodliwe czynniki w miejscu pracy

Zagrożenie biologiczne w miejscu pracy powstaje poprzez szkodliwe oddziaływanie organizmów żywych na pracowników. Może prowadzić do zatrucia, a nawet stałego uszczerbku na zdrowiu. Gdzie najczęściej występują i jak można się przed nimi chronić?
zagrożenie biologiczne

W środowisku pracy mogą pojawiać się rozmaite czynniki szkodliwe. Zagrożenie biologiczne jest jednym z nich, a niebezpieczeństwo spowodowane jest działalnością organizmów żywych. Jak określa się rodzaj zagrożenia, gdzie można się z nim zetknąć i jak mu zapobiegać? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się tego wszystkiego.

Zagrożenie biologiczne – co to jest?

W wielu branżach nie tylko związanych z przemysłem zagrożenie biologiczne jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników dla pracowników. O występowaniu takiego czynnika można mówić, kiedy intensywność i charakter organizmów okazuje się szkodliwy.

Przy zagrożeniach biologicznych niebezpieczeństwo pochodzi od mikro- i makroorganizmów. W dyrektywie UE dotyczącej tego rodzaju zagrożeń (90/679/EEC) można znaleźć prawie 400 różnych czynników stanowiących potencjalne zagrożenie. W rodzimych klasyfikacjach znalazło się ich ponad 600, ponieważ potraktowano tę grupę zjawisk nieco szerzej. W zależności od rozmiaru i pochodzenia można podzielić je na:

  • wirusy;
  • bakterie;
  • grzyby;
  • pasożyty;
  • czynniki roślinne;
  • czynniki zwierzęce (z pominięciem pasożytów).

Niebezpieczeństwo dla pracowników może stanowić zarówno samo występowanie organizmów żywych, jak i substancje, które są przez nie wytwarzane. Zagrożenie biologiczne spowodowane danym organizmem nie jest jednakowe, a zależy od jego stężenia i sposobu oddziaływania na człowieka. W związku z tym podzielono je na cztery klasy, od najmniejszego zagrożenia (klasa I) do niebezpieczeństwa grożącego śmiercią (klasa IV). 

Gdy już ta wystąpi, warto pamiętać, aby złożyć kondolencje rodzinie zmarłego. Warto chociaż wysłać kondolencje smsem. Sprawdź, jak to zrobić: https://memoriam.pl/kondolencje-smsem

W jakich miejscach najczęściej spotyka się zagrożenia biologiczne?

Zagrożenia biologicznego można spodziewać się przede wszystkim w miejscach, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Z reguły taki rodzaj czynników szkodliwych wskazywany jest na stanowiskach pracy w klinikach weterynaryjnych, sektorze rolniczym, a także zakładach przetwórstwa i produkcji żywności. Ponadto niebezpieczeństwo może być realne w obiektach związanych z segregacją odpadów i w oczyszczalniach ścieków.

Zobacz także:  Instalacja fotowoltaiczna – zagrożenia i kwestie bezpieczeństwa. Czy należy się bać?

Laboratoria i placówki opieki medycznej

Największe zagrożenie biologiczne występuje jednak w innym miejscu. Chodzi o laboratoria i placówki zdrowia, gdzie istnieje spore zagrożenie wirusami i bakteriami. Wysoka klasa niebezpieczeństwa obejmuje wszelkiego rodzaju placówki badawcze zajmujące się badaniem wirusów. Zagrożenie występuje też w szpitalach i przychodniach nie tylko na oddziałach zakaźnych. Pracownicy tych placówek jako pierwsi mają do czynienia z nowymi mutacjami wirusów, co dobitnie pokazała ostatnia pandemia koronawirusa.

Zagrożenie biologiczne – zapobieganie 

Ryzyko występowania zagrożenia biologicznego musi być potwierdzone w wyniku badań środowiskowych. To na ich podstawie pracodawca może wdrożyć odpowiednie działania, które mają na celu ochronę zdrowia pracowników. Możliwe jest wykonanie śluz hermetycznych, które oddzielają pomieszczenia o najwyższej klasie zagrożenia. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, masek zabezpieczających i kombinezonów. W przypadku bakterii i wirusów zaleca się też przeprowadzenie szczepienia.

Zagrożenie biologiczne są mniej niebezpieczne, jeśli pracownik zdaje sobie sprawę z ich występowania. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zatem poinformowanie pracownika o zagrożeniu, a także przeszkolenie go w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne na stanowisku pracy – rodzaje zagrożenia i występowanie

Następny artykuł
wypadek w drodze do pracy

Wypadek w drodze do pracy i z pracy – kiedy pracownik jest chroniony poza zakładem?

Zobacz też