Zagrożenia mechaniczne występujące w środowisku pracy 

Zagrożenia mechaniczne to grupa czynników, które mogą prowadzić do bezpośredniego uszkodzenia ciała. Z reguły ich przyczyną jest działanie maszyn i pojazdów. W zależności od warunków i intensywności mogą zagrażać w różnym stopniu.
zagrożenia mechaniczne

Zagrożenia mechaniczne w środowisku pracy z reguły związane są z działaniem i obsługą maszyn. Stanowią one sporą grupę czynników, które mogą doprowadzić do bezpośredniego uszkodzenia ciała. W wielu przypadkach można ich uniknąć, stosując się do ogólnych zasad i założeń BHP. 

Czym są zagrożenia mechaniczne?

Na stanowiskach pracy może występować wiele czynników, które będą generowały niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Zagrożenia mechaniczne to jeden z typów zagrożeń fizycznych, które skupiają się na niebezpieczeństwach generowanych przez urządzenia mechaniczne. Pojawiają się niemal w każdej dziedzinie przemysłu, a na niektórych stanowiskach mogą mieć wiele źródeł. 

Zagrożenia mechaniczne znajdą się we wszystkich kategoriach czynników wywołujących niekorzystny wpływ na człowieka. W zależności od skali zagrożenia mogą być uznane za uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne. Często zmiana warunków na stanowisku pracy, a także niektórych zachowań pracownika sprawia, że kategoria zagrożenia ulega zmianie. 

Zagrożenia mechaniczne – rodzaje i występowanie 

O tym typie zagrożeń fizycznych z reguły wspomina się w kontekście pracy fizycznej w przemyśle i transporcie. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego i pośredniego kontaktu człowieka z maszyną, mogą pojawić się zagrożenia mechaniczne. Są to czynniki bardzo powszechne, dlatego do ich pełniejszej prezentacji warto dokonać podziału na poszczególne rodzaje uszkodzeń. W zależności od sposobu oddziaływania można wyróżnić następujące obrażenia wywołane przez te czynniki:

  • uderzenie;
  • zgniecenie;
  • kłucie i przekłucie;
  • ścieranie;
  • ścięcie;
  • zaplątanie lub wplątanie;
  • poparzenie wyciekiem cieczy.

Często do zagrożeń mechanicznych zaliczane są także drgania i hałas, które mogą doprowadzić do stałego uszczerbku na zdrowiu.  

Zagrożenia mechaniczne – jak im zapobiegać? 

Zagrożenia mechaniczne powinny być zdefiniowane przy okazji prowadzenia badań środowiskowych na stanowisku pracy. Inspektor BHP musi zwrócić uwagę na wszystkie czynniki, a szczególnie mogące być niebezpieczne i uciążliwe. Następnie pracodawca powinien w miarę możliwości wprowadzić środki mogące uchronić pracownika przed ich działaniem. Będzie to między innymi system zabezpieczeń, osłon, odzież BHP, a także wygrodzenie stref niebezpiecznych. 

Zobacz także:  Co to jest ryzyko zawodowe? BHP a ocena ryzyka zawodowego

Zagrożenia mechaniczne wcale nie muszą być szkodliwe dla pracownika. Wystarczy, że będą dobrze zdefiniowane, zabezpieczone i oznakowane, a pracownicy i pracodawca będą stosować się do zaleceń BHP.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
zagrożenie fizyczne

Zagrożenia fizyczne – uciążliwe i szkodliwe czynniki w środowisku pracy

Następny artykuł
badanie lekarskie do pracy

Wstępne badanie lekarskie do pracy. Badania profilaktyczne pracowników przez lekarzy medycyny pracy

Zobacz też