Instalacja fotowoltaiczna – zagrożenia i kwestie bezpieczeństwa. Czy należy się bać?

Montując fotowoltaikę, pewnie nie od razu zastanawiasz się nad zagadnieniami BHP. Ostrożne i świadome podejście może zapewnić lata bezpiecznej pracy paneli. Instalacja fotowoltaiczna, bezpieczeństwo i inne kwestie BHP nie mają dla nas tajemnic.
Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne ryzykowne mogą być tylko wtedy, gdy doprowadzi się do problemów z nimi nierzetelną pracą lub nieuzasadnionym technicznie działaniem. Wiele krajów Unii Europejskiej przyjęło unormowania, które wskazują właściwe procedury montażu, konserwacji i użytkowania fotowoltaiki. To pierwsza prawna bariera ochronna przed zagrożeniami.

Korzystając z bogactwa zaleceń organizacji certyfikujących, można wnieść jeszcze więcej bezpieczeństwa do domowych instalacji fotowoltaicznych i zminimalizować ryzyko, jakie niesie obieg prądu i wysoka temperatura instalacji fotowoltaicznej. Zagrożenia można skategoryzować w trzech grupach:

  • ryzyko porażenia prądem;
  • ryzyko pożaru;
  • problemy z domową siecią elektryczną.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Nawet jeśli niewiele światła pada na panele, płynie w nich prąd. Wiąże się to ze stałym ryzykiem porażenia dla instalatorów, specjalistów zajmujących się konserwacją i ewentualnych osób uczestniczących w akcji gaśniczej.

Dobrze zainstalowane panele pozostają jednak bezpiecznie izolowane i do ich obsługi wystarczy przeszkolenie organizowane przez firmy instalatorów, jak np. Da Vinci Green Energy, a także kurs Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Uszkodzony panel fotowoltaiczny – wpływ na instalację

Czasami najlepszym scenariuszem na usterkę modułu fotowoltaicznego w gospodarstwie domowym jest pozostawienie go w normalnej pracy wraz z pozostałymi, nieuszkodzonymi. Naturalnie zmniejsza to wydajność całej instalacji, ale może okazać się kosztowo korzystniejsze niż bardzo prawdopodobna w takim wypadku wymiana całego panelu. Gdy w grę wchodzi fotowoltaika dla firm, być może łatwiej będzie rozliczyć koszta wymiany.

Organizacja TÜV Rheinland zebrała dane statystyczne o najczęstszych usterkach fotowoltaiki i na podstawie takiej statystyki wyszczególniła największe zagrożenia. Zdecydowanie najwięcej przypadków uszkodzeń wiązało się z wadliwą instalacją oraz zacienieniem lub zabrudzeniem paneli. Swoją rolę odgrywają też uszkodzenia fizyczne szyby albo folii ochronnej.

Zobacz także:  Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy? Poznaj definicje zdarzenia, obowiązki pracodawcy oraz działania, które należy podjąć!

Zagrożenia pożaru

Kolejna grupa zagrożeń to pożary wywołane pracą fotowoltaiki bądź te od niej niezależne. Obecność paneli słonecznych na dachu budynku zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia na bardziej poziomy i zwiększa cyrkulację wysokiej temperatury pomiędzy dachem a równoległym do niego panelem. Zapalony moduł (choć ledwie jego część spodnia podatna jest na ogień) to także źródło dodatkowego ciepła kierowanego na dach.

Fotowoltaika – awarie i akcje gaśnicze. Jakie są zagrożenia? 

Przyczyną pożaru może być:

  • powstawanie w instalacji tzw. hotspotów (obszarów o wysokiej temperaturze);
  • przegrzanie lub łuk elektryczny w module lub na złączach;
  • awaria instalacji po stronie inwertera i okablowania. 

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja, z gwarancją produktu nawet 25 lat, praktycznie eliminuje możliwość wywołania pożaru.

W sytuacji gdy dochodzi do akcji gaśniczej, utrudnione jest wykorzystanie wody ze względu na stałą produkcję prądu i brak możliwości odłączenia od napięcia. Stosuje się koce zacieniające i wszelkie sposoby eliminacji światła padającego na panele.

Problemy z fotowoltaiką a domowa sieć elektryczna

Jeśli na twoim dachu działa już fotowoltaika, problemy z energią elektryczną wcale nie muszą zniknąć w całości. Nawet bez magazynu energii wciąż będziesz mógł doświadczyć odcięcia prądu w przypadku awarii centralnej sieci dystrybucyjnej. Ekipy naprawcze będą potrzebować bowiem całkowitej eliminacji napięcia, a twój inwerter w wyniku zabezpieczeń przestanie kierować nadwyżki do sieci.

Mimo ogromu teoretycznych zagrożeń płynących z instalacji fotowoltaiki, inwestycja pozostaje nadal bezpieczna w świetle regulacji dotyczących prawidłowego montażu i konserwacji. Starając się o własne odnawialne źródło energii, poświęć dodatkowy czas na omówienie zagadnień bezpieczeństwa z twoim instalatorem i sprawdź, jakie zasady stosuje. To jeden niewielki krok, a jego efektem może być długa i bezpieczna praca instalacji. 

Zobacz także:
Zobacz także:  Zagrożenia chemiczne na stanowisku pracy – rodzaje zagrożenia i występowanie
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
czynniki uciążliwe

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy – jakie czynniki niebezpieczne mogą występować w środowisku pracy? Poznaj zasady BHP!

Następny artykuł
art 207 kp

Art. 207 KP – o czym mówi ten artykuł Kodeksu pracy?

Zobacz też