Instalacja fotowoltaiczna – zagrożenia i kwestie bezpieczeństwa. Czy należy się bać?

Montując fotowoltaikę, pewnie nie od razu zastanawiasz się nad zagadnieniami BHP. Ostrożne i świadome podejście może zapewnić lata bezpiecznej pracy paneli. Instalacja fotowoltaiczna, bezpieczeństwo i inne kwestie BHP nie mają dla nas tajemnic.
Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne ryzykowne mogą być tylko wtedy, gdy doprowadzi się do problemów z nimi nierzetelną pracą lub nieuzasadnionym technicznie działaniem. Wiele krajów Unii Europejskiej przyjęło unormowania, które wskazują właściwe procedury montażu, konserwacji i użytkowania fotowoltaiki. To pierwsza prawna bariera ochronna przed zagrożeniami.

Korzystając z bogactwa zaleceń organizacji certyfikujących, można wnieść jeszcze więcej bezpieczeństwa do domowych instalacji fotowoltaicznych i zminimalizować ryzyko, jakie niesie obieg prądu i wysoka temperatura instalacji fotowoltaicznej. Zagrożenia można skategoryzować w trzech grupach:

  • ryzyko porażenia prądem;
  • ryzyko pożaru;
  • problemy z domową siecią elektryczną.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Nawet jeśli niewiele światła pada na panele, płynie w nich prąd. Wiąże się to ze stałym ryzykiem porażenia dla instalatorów, specjalistów zajmujących się konserwacją i ewentualnych osób uczestniczących w akcji gaśniczej.

Dobrze zainstalowane panele pozostają jednak bezpiecznie izolowane i do ich obsługi wystarczy przeszkolenie organizowane przez firmy instalatorów, jak np. Da Vinci Green Energy, a także kurs Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Uszkodzony panel fotowoltaiczny – wpływ na instalację

Czasami najlepszym scenariuszem na usterkę modułu fotowoltaicznego w gospodarstwie domowym jest pozostawienie go w normalnej pracy wraz z pozostałymi, nieuszkodzonymi. Naturalnie zmniejsza to wydajność całej instalacji, ale może okazać się kosztowo korzystniejsze niż bardzo prawdopodobna w takim wypadku wymiana całego panelu. Gdy w grę wchodzi fotowoltaika dla firm, być może łatwiej będzie rozliczyć koszta wymiany.

Organizacja TÜV Rheinland zebrała dane statystyczne o najczęstszych usterkach fotowoltaiki i na podstawie takiej statystyki wyszczególniła największe zagrożenia. Zdecydowanie najwięcej przypadków uszkodzeń wiązało się z wadliwą instalacją oraz zacienieniem lub zabrudzeniem paneli. Swoją rolę odgrywają też uszkodzenia fizyczne szyby albo folii ochronnej.

Zobacz także:  Zagrożenia chemiczne na stanowisku pracy – rodzaje zagrożenia i występowanie

Zagrożenia pożaru

Kolejna grupa zagrożeń to pożary wywołane pracą fotowoltaiki bądź te od niej niezależne. Obecność paneli słonecznych na dachu budynku zmienia kierunek rozprzestrzeniania się ognia na bardziej poziomy i zwiększa cyrkulację wysokiej temperatury pomiędzy dachem a równoległym do niego panelem. Zapalony moduł (choć ledwie jego część spodnia podatna jest na ogień) to także źródło dodatkowego ciepła kierowanego na dach.

Fotowoltaika – awarie i akcje gaśnicze. Jakie są zagrożenia? 

Przyczyną pożaru może być:

  • powstawanie w instalacji tzw. hotspotów (obszarów o wysokiej temperaturze);
  • przegrzanie lub łuk elektryczny w module lub na złączach;
  • awaria instalacji po stronie inwertera i okablowania. 

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja, z gwarancją produktu nawet 25 lat, praktycznie eliminuje możliwość wywołania pożaru.

W sytuacji gdy dochodzi do akcji gaśniczej, utrudnione jest wykorzystanie wody ze względu na stałą produkcję prądu i brak możliwości odłączenia od napięcia. Stosuje się koce zacieniające i wszelkie sposoby eliminacji światła padającego na panele.

Problemy z fotowoltaiką a domowa sieć elektryczna

Jeśli na twoim dachu działa już fotowoltaika, problemy z energią elektryczną wcale nie muszą zniknąć w całości. Nawet bez magazynu energii wciąż będziesz mógł doświadczyć odcięcia prądu w przypadku awarii centralnej sieci dystrybucyjnej. Ekipy naprawcze będą potrzebować bowiem całkowitej eliminacji napięcia, a twój inwerter w wyniku zabezpieczeń przestanie kierować nadwyżki do sieci.

Mimo ogromu teoretycznych zagrożeń płynących z instalacji fotowoltaiki, inwestycja pozostaje nadal bezpieczna w świetle regulacji dotyczących prawidłowego montażu i konserwacji. Starając się o własne odnawialne źródło energii, poświęć dodatkowy czas na omówienie zagadnień bezpieczeństwa z twoim instalatorem i sprawdź, jakie zasady stosuje. To jeden niewielki krok, a jego efektem może być długa i bezpieczna praca instalacji. 

Zobacz także:
Zobacz także:  Co to jest ryzyko zawodowe? BHP a ocena ryzyka zawodowego
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
czynniki uciążliwe

Czynniki uciążliwe w środowisku pracy – jakie czynniki niebezpieczne mogą występować w środowisku pracy? Poznaj zasady BHP!

Następny artykuł
art 207 kp

Art. 207 KP – o czym mówi ten artykuł Kodeksu pracy?

Zobacz też