Czynniki niebezpieczne występujące w środowisku pracy

Czynniki niebezpieczne mogą przyczynić się do narażenia zdrowia pracownika. Tym pojęciem określa się wszystkie czynniki zagrażające mu w dowolny sposób. Poziom zagrożenia i jego źródło można ocenić po przeprowadzeniu badań środowiskowych.
czynniki niebezpieczenie

Stanowiska pracy różnią się od siebie charakterem wykonywanych tam czynności, miejscem prowadzenia prac i wieloma innymi zmiennymi. Dla każdego stanowiska powinny być określone czynniki niebezpieczne. Są to potencjalne źródła, z których może powstać sytuacja zagrożenia dla pracownika. W jaki sposób określa się czynniki niebezpieczne i jaki mogą mieć wpływ na organizm człowieka? Przeczytaj!

Czym są czynniki niebezpieczne i w jaki sposób mogą oddziaływać?

Jednym z obowiązków pracodawcy względem pracownika jest dbanie o jego zdrowie i zapewnienie mu maksymalnego bezpieczeństwa. W wielu zakładach nie sposób wyeliminować wszystkich zagrożeń i jednocześnie przeprowadzać wydajnie pracy. Oceniając czynniki niebezpieczne dla danego stanowiska, pracodawca wskazuje na zagrożenia, których nie da się wyeliminować, a mogą one niekorzystnie oddziaływać na pracownika. 

Czynniki niebezpieczne to wszystkie sytuacje niebezpieczne, do których może dochodzić w czasie wykonywania pracy. Ich bezpośrednim skutkiem może być uraz pracownika, a nawet wywołanie stałego uszczerbku na zdrowiu. Do urazu może dojść poprzez oddziaływania na pracownika czynników:

  • fizycznych;
  • chemicznych;
  • biologicznych;
  • psychofizycznych.

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – podobieństwa i różnice 

Część specjalistów stosuje pojęcie czynników niebezpiecznych w odniesieniu do wszystkich zagrożeń na stanowisku pracy. Tymczasem w zależności poziomu zagrożenia, można podzielić je na trzy grupy:

  • czynniki niebezpieczne – są to wszystkie zdarzenia, które mogą doprowadzić do urazu, uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci pracownika;
  • czynniki szkodliwe – czynnik oddziaływujący na pracownika może doprowadzić do schorzenia i utraty zdrowia;
  • czynniki uciążliwe – same w sobie nie stanowią zagrożenia dla pracowników, jednak mogą oddziaływać na niego niekorzystnie, utrudniać prawidłowe wykonywanie pracy, a w efekcie zwiększyć prawdopodobieństwo występowania wypadków i urazów. 
Zobacz także:  Zagrożenie biologiczne – szkodliwe czynniki w miejscu pracy

Poziom zagrożenia, jakie wywołuje dane zjawisko, jest określany indywidualnie dla każdego z nich. Zagrożenie, które występuje w jednym miejscu procesu technologicznego, może być uznane za szkodliwe, tymczasem w innym będzie jedynie uciążliwe. Ponadto skala zagrożenia może rosnąć i spadać w miarę zmiany warunków na stanowisku roboczym.

Najpopularniejsze czynniki niebezpieczne

Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia czynniki niebezpieczne są związane z zagrożeniami mechanicznymi. Przede wszystkim należy tu wymienić maszyny i urządzenia, których ruchome części mogą doprowadzić do narażenia zdrowia. To także pojazdy i maszyny poruszające się w obrębie zakładu.

Czynniki niebezpieczne związane z lokalizacją miejsca pracy

Wśród czynników fizycznych często wymieniane są zagrożenia związane z lokalizacją stanowiska pracy. Za takie można uznać śliskie powierzchnie, różnice wysokości poszczególnych poziomów, a także ostre krawędzie czy poruszające się w pobliżu maszyny. Do fizycznych czynników niebezpiecznych zalicza się również zagrożenia związane ze skrajnymi temperaturami. 

Czynniki niebezpieczne pochodzenia chemicznego i biologicznego

Sporą grupę stanowią czynniki niebezpieczne pochodzenia chemicznego i biologicznego. Zalicza się do nich wszelkie środki, które mogą negatywnie oddziaływać na organizm, a wchłaniane są przez drogi oddechowe, błony śluzowe i skórę. Czynniki te mogą być drażniące i uczulające, ale również toksyczne, rakotwórcze, czy upośledzające funkcje organizmu. 

Czynniki niebezpieczne na stanowisku pracy – obowiązki pracodawcy 

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest stworzenia stanowiska, w którym czynniki niebezpieczne są ograniczone do niezbędnego minimum. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o zagrożeniach występujących na danym stanowisku pracy. Ma też udostępnić środki ochrony indywidualnej, które mogą zneutralizować działanie czynników. 
Wiesz już, jakie są najczęściej występujące czynniki niebezpieczne w pracy. Choć ich usuwanie i neutralizacja mogą być kosztowne, warto podejść do tego sumiennie. Zdrowie osób pracujących w zakładzie powinno być najważniejsze dla wszystkich.

Zobacz także:
Zobacz także:  Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy – dowiedz się, czym są badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
znaki nakazu bhp

Znaki nakazu BHP – charakterystyczne cechy i możliwości wykorzystania 

Następny artykuł
zagrożenia chemiczne

Zagrożenia chemiczne na stanowisku pracy – rodzaje zagrożenia i występowanie

Zobacz też