Wypadek przy pracy-jakie zwolnienie lekarskie obowiązuje?

l4 wypadek praca

Wypadek przy pracy jest zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, spowodować uraz lub śmierć i mieć związek z pracą. Jakie zwolnienie obowiązuje po wypadku przy pracy i jakiej wysokości świadczenie przysługuje?

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to każde zdarzenie, które mogło spowodować uraz bądź śmierć w związku z wykonywaną pracą. Dodatkowo, aby został uznany, muszą być spełnione cztery warunki: musi być zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodować uraz bądź śmierć i mieć związek z pracą.

Sformułowanie „zdarzenie nagłe” może wprowadzać w błąd, ponieważ wypadek mógł powstać wskutek dłuższego oddziaływania czynnika zewnętrznego, a tego konsekwencje mogą być widoczne nawet po kilku dniach czy kilkunastu tygodniach.

Wypadek można podzielić na trzy kategorie: ciężki, zbiorowy oraz śmiertelny. O wypadku śmiertelnym mówi się nawet wtedy, gdy śmierć poszkodowanego miała związek ze zdarzeniem i nastąpiła do sześciu miesięcy od zdarzenia.

Ciężkim wypadkiem nazywane jest zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie ciała, wskutek którego wystąpiła nieuleczalna lub zagrażająca życiu choroba. Konsekwencjami ciężkiego wypadku mogą być: trwała niezdolność do pracy w zawodzie, choroba psychiczna bądź trwałe i istotne zniekształcenie lub zeszpecenie ciała.

W przypadku skomplikowanych obrażeń zwolnienie lekarskie jest długie. Często urazy mogą objawiać sie nawet kilka tygodni po wypadku.

O wypadku zbiorowym mówi się wówczas, gdy ucierpiały co najmniej dwie osoby

Każdy epizod, który może zostać nazwany wypadkiem pracy, powinien zostać zgłoszony przez poszkodowanego, o ile jego stan na to pozwala. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy i zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jeżeli nastąpił ciężki, zbiorowy lub śmiertelny powinien zostać powiadomiony prokurator a także, okręgowy inspektor pracy.

Zobacz także:  Spodnie robocze Snickers Workwear – 3 powody, dla których wybierają je profesjonaliści

Potwierdzeniem tego, że zaistniał wypadek w pracy oraz wyjaśnieniem jego okoliczności zajmuje się zespół powypadkowy. W jego skład powinni wchodzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.  Zespół podczas wyjaśniania okoliczności i przyczyn wystąpienia wypadku powinien między innymi wysłuchać poszkodowanego, dokonać oględzin miejsca zdarzenia.

 Na podstawie wyjaśnień powinien zostać stworzony protokół, który po zatwierdzeniu przez pracodawcę trafia w ręce poszkodowanego oraz inspektora pracy. Dodatkowo pracodawca powinien wypadek przy pracy zarejestrować, na podstawie zatwierdzonego protokołu. Dokument ten powinien być gotowy do 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia.

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawionym przez lekarza i stwierdza czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków zawodowych i usprawiedliwia jego nieobecność. Jest ono formalnym dokumentem, zawiera wiążącą decyzję na temat przypadłości oraz szacunkową ocenę czasu jej leczenia. Od 1 grudnia 2018 obowiązują zwolnienia elektroniczne, które automatycznie trafiają do ZUS-u ora pracodawcy. Jeżeli zwolnienie zostało już przesłane, nie ma od niego odwołania a pracownik powinien się stosować do warunków w nim zawartych. Zasiłek chorobowy na ogół wynosi 80% wynagrodzenia.

Wypadek przy pracy – jakie zwolnienie obowiązuje?

Poszkodowanemu w wypadku przy pracy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia ani zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, natomiast przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.  Poszkodowany zyskuje prawo do takiego świadczenia, gdy zespół powypadkowy stwierdzi, że nastąpił wypadek przy pracy, a pracodawca zatwierdzi dokumenty, oraz gdy posiada stosowne orzeczenie lekarskie. Zobacz, jak załatwić L4 i w spokoju wracaj do zdrowia!

Stwierdzenie wypadku przy pracy może nastąpić po wypłacie świadczenia, wówczas zostanie ono skorygowane z 80% do 100% podstawy wymiaru. Korekcie muszą zostać również poddane deklaracje rozliczeniowe. Na zwolnieniu w związku z wypadkiem można przebywać przez 182 dni, po tym czasie zostaje utracone prawo do wypłacania świadczenia.

Zobacz także:  Oznakowania w BHP – poznaj ich rodzaje i znaczenie
Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Podróż samochodem służbowym a przepisy BHP

Przepisy BHP podczas podróży samochodem służbowym

Następny artykuł
Jak wybrać korzystne oferty na rynku odzieży lekarskiej

Jak wybrać korzystne oferty na rynku odzieży lekarskiej?

Zobacz też