Co to są badania badania ultradźwiękowe?

badania badania ultradźwiękowe

Badania ultradźwiękowe to testy, które przede wszystkim wykorzystują ultradźwięki do zbadania wewnętrznej struktury niektórych materiałów. Warto zaznaczyć, że fale ultradźwiękowe są sztucznie generowane przez specjalistyczne urządzenie, a także wprowadzane do materiału przez specjalną głowicę. Analiza propagacji badanego impulsu ultradźwiękowego dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące jego budowy wewnętrznej.

Badania ultradźwiękowe (UT) to badanie wolumetryczne. W zależności od rodzaju zastosowanej fali umożliwia wykrycie nieciągłości wewnętrznych, powierzchniowych, a także podpowierzchniowych. Możesz także testować pomiary grubości za pomocą ultradźwięków. Ten test może zidentyfikować przede wszystkim lokalizację, rozmiar i rodzaj nieciągłości w badanym materiale.

Testowanie wad spoin

Przedstawione wyniki badań rentgenowskich potwierdzają, że sama klasyfikacja wad i klasyfikacja spoin nie może być stosowana jako wyłączna miara jakości złączy spawanych i jako podstawa niezgodności. Wady złączy konstrukcyjnych są dopuszczalne, jeśli nie nasilają się w trakcie eksploatacji lub ich wzrost nie jest znaczący i nie zmniejsza nośności i sztywności układu.

Oczywiście pełen zakres badań to porady ogólne. Przeanalizujmy teraz, co się dzieje, gdy w konstrukcji zostanie znaleziony defekt, który nie spełnia kryteriów akceptacji. Powszechnie wiadomo, że wady należy usuwać, aby uzyskać połączenia spełniające te kryteria. Jak więc w praktyce wygląda naprawa wad spawalniczych? Wadliwe połączenia muszą być cięte, czyszczone i ponownie spawane przy użyciu najbardziej wykwalifikowanych spawaczy, jakimi dysponujemy. Zwracamy uwagę na fakt, że wykonanie połączenia wielowarstwowego o długości 300mm i 1000mm zajmuje mniej więcej tyle samo czasu, ze względu na obowiązujący reżim temperaturowy.

Po zakończeniu prac spawalniczych i oczyszczeniu miejsca naprawy spoina poddawana jest badaniom nieniszczącym. Z reguły zakres ilościowy badań NDT i RT (lub UT) jest następnie rozszerzany. Jeśli test się powiedzie, proces naprawy jest zakończony, w przeciwnym razie połączenie musi zostać naprawione po raz drugi i ostatni. Jeśli po naprawie wtórnej połączenie nadal jest nie do przyjęcia, materiał należy wymienić. Oczywiście wszyscy znamy proces naprawy wad spawalniczych, ale nie zawsze znamy konsekwencje tego procesu.

Zobacz także:  Wyłazy dachowe, czym są i czy warto je instalować?

Testy ultradźwiękowe 

Test, metoda ultradźwiękowa jest integralną częścią kontroli jakości w wielu gałęziach przemysłu. Pomaga przede wszystkim w wykrywaniu wad i pęknięć w złączach spawanych, rurach i rurociągach oraz w produkcji staliwa, pancerzy i elementów konstrukcyjnych. Badanie jest również przydatne do zapewnienia jakości podczas produkcji tworzyw sztucznych, gumy, a także materiałów syntetycznych.

Badania UT, które oferuje firma Navitest są bardziej czułą metodą niż kontrola wzrokowa. Jest to proces bezkontaktowy, w którym fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości są przesyłane do badanego obiektu. Fale dźwiękowe wytwarzają wibracje, które można zmierzyć specjalistycznymi instrumentami. Wyniki badań są dokładniejsze niż uzyskiwane metodami konwencjonalnymi. Dzieje się tak, ponieważ fale odbijają się oraz wędrują z powrotem do źródła z mniejszą interferencją od otaczających obiektów. Firma Navitest oferuje zaawansowane techniki badań nieniszczących NDT.

Badanie ultradźwiękowe- Podsumowanie

Podczas kontroli spoin do badanego obiektu między innymi wprowadzane są ultradźwięki. Badanie to oznacza specjalnie wytworzone drgania mechaniczne o częstotliwości powyżej 20 kHz generowane przez głowicę ultradźwiękową. W związku z tym Sonda jest umieszczana na badanej powierzchni przez cienką warstwę wody, żelu, smaru, albo też oleju, która działa jak medium sprzęgające. Głównym elementem konstrukcyjnym głowicy jest przede wszystkim specjalny przetwornik piezoelektryczny. Jest on stymulowany impulsami elektrycznymi, których źródłem jest odpowiednio przystosowany do tego typu defektoskop ultradźwiękowy.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Badania nieniszczące

Czym są badania nieniszczące?

Następny artykuł
Badania wytrzymałościowe

Jak wyglądają badania wytrzymałościowe?

Zobacz też